Raportul de sustenabilitate se adresează tuturor stakeholderilor și are ca scop comunicarea progreselor înregistrate în domeniul sustenabilității și consolidarea angajamentului pentru transparență în ceea ce privește operațiunile noastre și impactul nefinanciar.

Raportul a fost auditat de o firmă externă Big4 și respectă standardele GRI, precum și alte cadre internaționale - SASB, TCFD.

Toate rapoartele publicate în această secțiune sunt emise de Grup și conțin informații detaliate despre firmele membre.

Raportul de sustenabilitate KMG International 2021 reflectă fidel activitatea Grupului în contextul evenimentelor și evoluțiilor care au caracterizat perioada de raportare. O atenție deosebită este acordată companiei Rompetrol Rafinare, ca societate listată la Bursa de Valori București și relevantă din punctul de vedere al unităţilor de producție. Totodată, raportul oferă informații în detaliu și despre companiile relevante pentru business care intră, de asemenea, sub incidența noii directive privind raportarea de sustenabilitate corporativă din 2021, cum este cazul companiilor Rompetrol Well Services și Rominserv.

Raport de Sustenabilitate 2022

Raport de Sustenabilitate 2021

2020 - KMG International Raport Sustenabilitate

2019 - KMG International Raport Sustenabilitate

2018 - KMG International Raport Sustenabilitate

2017 - Raport Anual

2017 - KMGI Raport Sustenabilitate

2016 - KMGI Raport Sustenabilitate

2016 - Raport privind impactul economic

2015 - KMGI Raport Sustenabilitate

2013 - 2014 KMGI Raport Sustenabilitate

2015 - Raport Anual