Pentru noi sustenabilitatea este un principiu de bază pentru a genera valoare pe termen lung. Reprezintă o călătorie continuă pentru a ne adapta nevoilor economiei globale de a reduce emisiile de carbon și pentru a ne consolida angajamentul față de dezvoltarea și bunăstarea oamenilor și comunităților noastre.

Rompetrol – KMG International se angajează să colaboreze pe deplin cu toți stakeholderii și să își aducă contribuția în combaterea schimbărilor climatice. Lucrăm în mod constant pentru a ne transforma guvernanța și practicile pentru a ne reduce amprenta de mediu, pentru a spori eficiența resurselor, pentru a contribui la creșterea economică durabilă și pentru a dezvolta soluții sustenabile care sprijină tranziția energetică.

În contextul cerințelor Green Deal și ale Acordului de la Paris, recunoaștem nevoia urgentă de a acționa pentru a asigura un viitor mai bun și mai sustenabil pentru toți și de a identifica soluții circulare și durabile pentru a putea atinge obiectivele de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon.

Strategia noastră de decarbonizare și angajamentele privind atenuarea schimbărilor climatice continuă să ne ghideze eforturile.

Am clasificat proiectele viitoare în inițiative pe termen mediu și lung, principalele noastre priorități imediate abordând producția de biocombustibili și extinderea lanțului valoric al energiei electrice. Proiectele însumează aproximativ 600 de milioane USD și includ extinderea rețelei de retail a Grupului, încărcarea vehiculelor electrice în rețea proprie, on-site generation, producția de energie regenerabilă, producția de biodiesel și bioetanol.

Unul dintre proiectele majore care se încadrează în sfera acestei strategii este centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia, lucrări începute în cursul anului 2021. Centrala va avea un rol major în stabilizarea producției și distribuției de energie electrică în regiune, prin asigurarea nevoilor energetice ale platformei, dar și prin injectarea surplusului de energie electrică în sistemul național.

Utilizarea biocomponentelor în produsele noastre este în deplină conformitate cu cerințele legale, iar compania s-a aliniat tendinței generale de utilizare a biocombustibililor ca una dintre soluțiile cheie pentru decarbonizarea sectorului transporturilor.

Prin această strategie, primele direcții propuse pentru reducerea emisiilor de CO2 implică:

  • Recuperarea dioxidului de carbon de la Instalația de hidrogen, capacitate 120 kt/an;

  • Generare de energie regenerabilă - 100 MW energie solară din panouri fotovoltaice și 100 MW energie eoliană;

  • Co-procesarea uleiurilor vegetale pentru a produce uleiuri vegetale hidrogenate (HVO);

  • Construirea unei noi Instalații de bioetanol.