La finalul anului 2015, Națiunile Unite au adoptat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care completează precedentele Obiective de Dezvoltare ale Mileniului și își propun să rezolve problemele economice, sociale și de mediu ale lumii până în anul 2030.

Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) va necesita acțiuni din partea guvernelor, organizațiilor neguvernamentale și a sectorului privat. Companiile pot contribui la realizarea ODD-urilor prin reducerea impactului negativ al operațiunilor lor și prin încercarea de a contribui la protejarea mediului și a comunităților în care își desfășoară activitatea. 

Rompetrol se angajează să contribuie la îndeplinirea acestui scop, armonizând principiile Agendei 2030 cu strategia sa de dezvoltare durabilă pe termen lung.

Obiectivele evidențiate mai jos sunt strâns legate de aspectele identificate ca fiind cele mai relevante pentru Rompetrol, în linie cu specificul și zonele de desfășurare a activităților Grupului.


OBIECTIVUL nr. 3: Sănătate și bunăstare

Sănătatea și bunăstarea reprezintă o prioritate pentru Rompetrol, atât în ceea ce privește angajații noștri, cât și comunitățile în care lucrăm. 

Avem proceduri stricte în domeniul sănătate și siguranță și desfășurăm programe interne personalizate ce vizează bunăstarea emoțională, socială, fizică și financiară a angajaților.. 

Ne implicăm activ în susținerea sistemului de sănătate din România prin intermediul parteneriatului de lungă durată cu SMURD și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), precum și prin investițiile semnificative în proiecte de sănătate din întreaga țară.

OBIECTIVUL nr. 4: Educație de calitate

Investiția în educație, dezvoltarea personală și profesională sunt incluse în strategia de afaceri a Grupului și în misiunea noastră de a stimula creșterea angajaților și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea. 

Dincolo de programul nostru anual de internship, care se desfășoară de aproape două decenii, sprijinim creșterea organizațională prin programe dedicate de dezvoltare, învățare pe tot parcursul vieții și progres profesional, dar și prin investiții și sponsorizări care răspund necesităților educaționale comunitare.

OBIECTIVUL nr. 5: Egalitate de gen

Egalitatea de gen și încetarea discriminării împotriva femeilor sunt ambele drepturi fundamentale ale omului și sunt, de asemenea, motoare ale dezvoltării durabile. Suntem dedicați creării unei culturi incluzive, fără discriminare, cu salarii și șanse egale pentru toți.

Ca atare, ne străduim să oferim oportunități și resurse echitabile prin instruire dedicată și sprijin pentru avansarea în carieră în toate locațiile noastre de operațiuni. În plus, ne actualizăm în mod constant politicile interne pentru a asigura transparența deplină, pentru a reduce inegalitățile și pentru a stimula dezvoltarea durabilă a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

OBIECTIVUL nr. 6: Apă curată și igienă

Planurile noastre de dezvoltare durabilă pun un accent deosebit pe conservarea apei și gestionarea acesteia într-un mod responsabil și durabil. Investim în noi tehnologii și ne îmbunătățim în mod constant procesele pentru a utiliza cât mai eficient această resursă valoroasă.   

Reducerea consumului de apă, tratarea apei uzate și reutilizarea acesteia reprezintă o parte importantă a standardelor noastre de mediu.

OBIECTIVUL nr. 7: Energie curată și accesibilă

Prin politica noastră de mediu, ne angajăm să reducem consumul de resurse prin utilizarea lor într-un mod eficient și prin înlocuirea echipamentelor vechi, cu consum ridicat de energie, cu echipamente moderne cu consum redus de energie.

Am adoptat noi tehnologii cu emisii scăzute de carbon și surse de energie verde (puncte de încărcare a autovehiculelor electrice în benzinării și panouri fotovoltaice).

OBIECTIVUL nr. 8: Muncă decentă și creștere economică

Prin activitatea noastră, creăm locuri de muncă, lucrăm cu furnizori locali, sprijinim comunitățile locale și contribuim la creșterea economică prin investiții și prin plata impozitelor către administrațiile locale. Evaluăm furnizorii și partenerii cu care lucrăm pentru a ne asigura că respectă principiile enunțate în Codul nostru de Etică și Conduită.

OBIECTIVUL nr. 9: Industrie, inovație și infrastructură

Investim constant în dezvoltarea operațiunilor Grupului, pentru a construi o infrastructură solidă, în promovarea dezvoltării unei industrii locale incluzive și durabile și în stimularea inovației. Fiind o parte importantă din activitatea de bază a Rompetrol, Rafinăria Petromidia a devenit una dintre cele mai moderne rafinării din Europa de Est, reprezentând peste 40% din capacitatea actuală de rafinare a României.

OBIECTIVUL nr. 10: Inegalități reduse

Egalitatea de gen și încetarea discriminării împotriva femeilor sunt ambele drepturi fundamentale ale omului și sunt, de asemenea, motoare ale dezvoltării durabile. Suntem dedicați creării unei culturi incluzive, fără discriminare, cu salarii și șanse egale pentru toți.

Ca atare, ne străduim să oferim oportunități și resurse echitabile prin instruire dedicată și sprijin pentru avansarea în carieră în toate locațiile noastre de operațiuni. În plus, ne actualizăm în mod constant politicile interne pentru a asigura transparența deplină, pentru a reduce inegalitățile și pentru a stimula dezvoltarea durabilă a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

OBIECTIVUL nr. 12: Consum și producție responsabile

Avem coduri, politici și procese de asigurare care să ne ajute să definim modul în care putem să protejăm mediul, să respectăm stakeholderii și comunitățile și să nu dăunăm celorlalți oameni. 

Eficiența energetică este un aspect important de care ținem cont în ciclul de viață al produselor noastre, de la gestionarea consumului de energie în producția lor la furnizarea de consultanță pentru clienți cu privire la eficiența optimă a combustibilului.

OBIECTIVUL nr. 13: Acțiune pentru schimbările climatice

Continuăm să lucrăm pentru a gestiona emisiile de gaze cu efect de seră din operațiunile noastre, în strictă conformitate cu reglementările naționale și internaționale. Eforturile noastre se concentrează pe reducerea amprentei noastre de mediu în fiecare an.

OBIECTIVUL nr. 14: Viața marină

Fiind conștient de responsabilitatea noastră în ceea ce privește conservarea biodiversității, Grupul acordă o atenție deosebită regiunii Mării Negre, unde este situată Rafinăria Petromidia, și se implică în conservarea florei și faunei din regiune.

OBIECTIVUL nr. 15: Viața terestră

Pentru fiecare proiect nou, impactul activității de rafinare asupra biodiversității este analizat și evaluat.

OBIECTIVUL nr. 16: Pace, justiție și instituții eficiente

Suntem conștienți de impactul pe care îl putem avea ca jucător major în industria petrolieră. Politicile noastre interne și valorile Grupului se bazează pe respectarea drepturilor omului și avem grijă în mod constant ca operațiunile locale și întregul lanț valoric să se alinieze acestor principii.

Operăm în deplină conformitate cu legile și reglementările disponibile în toate zonele noastre de operațiuni. De asemenea, depunem toate eforturile pentru a asigura gestionarea eficientă și responsabilă a preocupărilor comunității, în conformitate cu procedurile oficiale de gestionare și soluționare a reclamațiilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

OBIECTIVUL nr. 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Principiile de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 au fost asumate de Grup și sunt incluse în principiile și strategia sa de afaceri. Mai mult, Rompetrol este unul dintre membrii fondatori ai rețelei locale a Pactului Global al Națiunilor Unite.