Diversitatea și stabilitatea resurselor umane reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm activitățile.


Oameni

Obiectivul nostru este de a garanta locuri de muncă sigure, bazate pe respect și lipsite de discriminare, în care toți oamenii să se simtă incluși. Contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupului includ prevederi anti-discriminare, la fel și reglementările interne în vigoare.

Toate companiile Grupului își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile în ceea ce privește drepturile omului, condițiile de muncă sigure, promovarea condițiilor echitabile de angajare, managementul responsabil al aspectelor de mediu și standardele etice înalte.

Toate aceste principii sunt detaliate și în Codul de Conduită al Furnizorilor, care este respectat în orice acord cu furnizorii încheiat de Grup și filialele sale. Toți furnizorii și subcontractorii acestora trebuie să respecte Codul de Conduită, să verifice conformitatea prin furnizarea de informații Grupului și să permită accesul în spațiul în care își desfășoară activitatea pentru evaluări regulate. Codul de Conduită al Furnizorilor este actualizat și îmbunătățit în mod constant pentru a reflecta alinierea la reglementările locale și internaționale, precum și orice evoluții cu potențial impact asupra activităților noastre.

5.335 număr mediu de angajați în 2022

people-statistic people-grid

Structura generațională a Rompetrol

people-statistic

Angajații noștri sunt partenerii noștri în crearea și susținerea noului model de lucru menit să genereze continuitate în afaceri, ca răspuns la nevoile actuale ale Grupului și ale societății în ansamblu. Ca atare, comunicarea a fost un element cheie în atingerea obiectivelor noastre de gestionare a resursei umane. Prin diferite sondaje am reușit să luăm continuu pulsul organizației și să fim permanent conectați la nevoile dinamice ale angajaților din toate țările în care activăm.

Ne-am adaptat principalele programe de dezvoltare a competențelor și de dezvoltare profesională și personală la cerințele digitale ale vremurilor actuale. Angajații cu competențe profesionale înalte și motivați sunt principalul nostru avantaj competitiv, fiecare cu un rol în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă. În 2022 numărul de ore de instruire per angajat a fost de 13,41 față de 6,68 în 2021.


Siguranța

Pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor noastre, prioritizăm siguranța angajaților, a subcontractorilor și a comunităților. Indicatorii de performanță în materie de siguranță reprezintă un instrument esențial pentru măsurarea și monitorizarea eficacității programelor, politicilor și procedurilor noastre. 

Ca bună practică în industrie, comparăm indicatorul nostru principal reactiv (LTIR - rata accidentărilor soldate cu absență de la locul de muncă) cu țintele stabilite de Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaz (IOGP). Scopul și eforturile noastre vizează atingerea unui indicator LTIR de 0, dar având în vedere profilul industriei în care operăm, obiectivul realist și indicatorul cheie de performanță pe care îl urmărim este să fim sub media anuală IOGP.

Obiectivele noastre cheie pe termen lung sunt :

people-grid

Siguranța angajaților noștri reprezintă principala prioritate pentru toate entitățile și operațiunile Grupului, fiind o componentă fundamentală a strategiei noastre. Pentru siguranța și bunăstarea fiecărui angajat, am implementat și actualizăm continuu standarde și proceduri de Securitate cu scopul de a consolida cultura noastră „siguranța pe primul loc”.

Angajamentul față de siguranță se extinde dincolo de angajați, până la parteneri și furnizori, clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe gestionarea riscurilor urmează un set clar de standarde, aliniate cu normele de reglementare naționale și internaționale. Avem un sistem de management integrat QHSE, care este certificat ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

Acesta constă în nouă elemente distincte care acoperă toate aspectele QHSE și toate domeniile profesionale. Toți angajații KMG International sunt acoperiți de sistemul menționat, inclusiv angajații operaționali și neoperaționali, precum și stagiarii din programul de internship.

Diferitele politici interne ale Grupului referitoare la sănătatea și securitatea în muncă acoperă toate tipurile de operațiuni desfășurate în cadrul Grupului și stau la baza programelor preventive, dar și reactive, menite să ofere operațiuni sigure, securizate și durabile.

Rompetrol monitorizează indicatorii de siguranță și în rândul contractorilor, ca instrument de bune practici și pentru a se asigura că aceștia împărtășesc același nivel de excelență operațională.

Grupul a încheiat anul 2022 cu un coeficient LTIR de 0,26, față de 0,46 în 2021. Cu excepția perioadei anterioare de raportare, când indicatorul a fost influențat de incidentul de mare gravitate survenit pe platforma Petromidia, LTIR-ul în 2020 a fost 0,25 și 0,26 în 2019.

Nu au fost înregistrate fatalități în perioada de raportare. Cu toate acestea, au existat 4 accidentări și trei cazuri de prim ajutor. Nu au fost raportate boli profesionale în 2022. Au fost, totuși, 20 de boli neocupaționale înregistrate, dintre care majoritatea nu au fost grave și nu au necesitat concediu medical. 

Pe lângă procedurile și procesele de siguranță implementate la nivel de Grup și în toate unitățile de afaceri, Rompetrol pune un accent deosebit pe instruirea în materie de sănătate și siguranță. Astfel, au fost efectuate peste 1.500 de exerciții de urgență și incendiu și peste 250.000 de ore de instruire QHSE, doar în 2022.