Rompetrol a adăugat la activitățile sale principale de rafinare și distribuție a produselor expertiza traderilor noștri aflați în Elveția, baza noastră de operațiuni pentru comerț internațional. 

Diversitatea surselor de aprovizionare reprezinta un element important al securitatii energetice, iar terminalul maritim offshore al  Grupului are o contribuție semnificativă la asigurarea unei rute alternative de aprovizionare cu materii prime aducand titeiul din campurile petrolifere Tengiz și Kashagan, zonele cele mai bogate în resurse din Kazahstan.

În România, Grupul a dezvoltat active logistice eficiente care transformă țara într-un centru de energie și poartă către Europa.

Sustenabilitate în Trading & Supply Chain

Impactul minim al activităților de aprovizionare cu materii prime și de livrare a produselor reprezintă un obiectiv important de afaceri la nivel de Grup.

Rompetrol este cel mai mare exportator de produse petroliere, benzine, motorine, și cel mai mare producător local de combustibil pentru avioane. Datorită investițiilor în unitățile de rafinare, aceste produse corespund standardelor de calitate Euro 5. 

Prin cele peste 700 de nave a fost descărcat un volum total de circa 60,2 milioane de tone de ţiţei, destinat exclusiv alimentării celei mai mari rafinării din România, Petromidia.

Țiţeiul adus în perioada 2009 – 2024 a fost preponderent de origine kazahă, ca urmare a eforturilor constante depuse de divizia de trading a KMG International (Rompetrol). De altfel, nava cu numărul 700 a descărcat 80.000 de tone de ţiţei kazah KEBCO (Kazakh Export Blend Crude Oil), un sortiment cu cerere în creştere la nivelul Uniunii Europene.

Terminalul marin este controlat prin radio de la o distanță de 9 km, iar întreg echipamentul și senzorii care asigură funcționarea lui sunt alimentați cu energie solară și eoliană.

Furnizor de materii prime

Activitatea de trading asigură țițeiul și materiile prime necesare pentru cele trei unități de producție ale Grupului Rompetrol – rafinăriile Petromidia și Vega și unica divizie petrochimică din România. Principala sursă de aprovizionare cu țiței este Kazahstan, asigurând stabilitatea si securitatea locala într-o piață influențată de factori perturbatori.

De asemenea, administrează stocurile de produse petroliere ale celor două rafinării și ale activităților de distribuție în România, și comercializează carburanți și produse de nișă pe plan local și către subsidiarele Grupului (Rompetrol Bulgaria, Rompetrol Moldova, Rompetrol Georgia) și partenerii săi tradiționali.

Produse cu valoare adăugată

Una dintre activitățile importante ale activităților comerciale (trading) constă în vânzarea produselor speciale, obținute la rafinăria Vega, a produselor petrochimice și GPL-ului, fabricate la rafinăria Petromidia.

Produsele albe, fabricate la Vega (nafta, solvenți ecologici, n-hexan și white spirit), reprezintă peste 60% din totalul produselor de nișă, comercializate de divizia de Trading.

În ultimii ani, rafinăria Vega a produs cantități record de bitum și n-hexan datorită calității îmbunătățite a materiilor prime și creșterii cererii pe piața regională. Divizia de Petrochimie continuă să-și consolideze poziția de piață prin dezvoltarea unor noi sortimente de polimeri, dar și prin optimizarea operațiunilor logistice pentru vânzarea produselor.

Necesitățile curente ale sectorului medical au creat pentru specialiștii noștri premise pentru inovare și fabricarea unor tipuri speciale de polipropilenă, destinată producției de măști medicale de protecție. Cantitățile mai mari de GPL, produs la Petromidia, au dus la creșterea vânzărilor comerciale pe piața românească și țările învecinate cum ar fi Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia și Serbia, unde cererea este ridicată.

Lanțul de aprovizionare

Poziția strategică a principalelor active logistice în Portul Midia, lângă Constanța, permite o aprovizionare mai rapidă a rafinăriei Petromidia cu țiței prin propriul terminal marin, situat la 8,6 km de Portul Midia în largul Mării Negre.

La Petromidia, lanțul de aprovizionare constă în logistica primară (transport feroviar), prin intermediul căreia carburanții sunt livrați către cele șase depozite ale companiei în România (Arad, Craiova, Mogoşoaia, Șimleul Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești) și logistica secundară (camioane), prin care sunt aprovizionate țările din zona Mării Negre, unde produsele ajung la consumatorii finali.

Terminalele din Portul Midia (danele 9 A, B, C) permit expedierea produselor petroliere către subsidiarele noastre din Republica Moldova, Georgia, Bulgaria, precum și către alți parteneri tradiționali din regiunea Mării Negre.

Automatizarea

Procesul de automatizare a lanțului de aprovizionare este aliniat cu transformarea digitală a companiei și a activelor acesteia, și va avea un impact considerabil asupra eficienței generale a activităților de trading.

Sistemul de monitorizare a produselor petroliere

Sistemul de monitorizare şi control în timp real al traficului de produse petroliere pe platformele celor două rafinării (Petromidia și Vega Ploiești) a fost implementat pentru a avea date complete despre cantitatea de produse gestionate. Prin aplicaţie, operatorii vor avea acces nelimitat pentru aproximativ 13.000 de vagoane lunar (10.000 la Petromidia, 3.000 la Vega).

Beneficiile sunt majore și extrem de importante:

 • controlul complet al stării vagoanelor;
 • controlul liniilor de cale ferată (implicit și al gradului de încărcare a acestora);
 • scăderea considerabilă a efortului și erorilor umane;
 • exactitatea și acuratețea raportărilor, trasabilitatea vagoanelor și locomotivelor;
 • interconexiunea cu alte aplicații.
Modernizarea și automatizarea sistemelor de încărcare / descărcare carburanți

Pentru consolidarea și îmbunătățirea activităților de supply chain în România am modernizat și automatizat sistemele de încărcare / descărcare carburanți din cadrul depozitelor locale și terminalelor din Petromidia.

Acest proiect a  fost implementat în toate depozitele din România și în cele cinci terminale ale rafinăriei Petromidia (platforme încărcare cale ferată, încărcare GPL).

Realizarea acestui program a contribuit la:

 • reducerea timpilor de încărcare / descărcare cu 30%;
 • reducerea pierderilor tehnologice;
 • automatizarea procesului de verificare și emitere documente corespunzătoare;
 • asigurarea trasabilității și managementului stocurilor în timp real.

Activele logistice

Majoritatea activelor noastre logistice sunt situate pe malul Mării Negre, aproape de rafinăria Petromidia, cea mai mare unitate din România și una dintre cele mai moderne din Europa de Sud-Est.

Compania care operează aceste active logistice este Midia Marine Terminal. Înființată în 2007, compania a preluat în administrare danele  din portul Midia de la Rompetrol Logistics, companie care a dezvoltat operațiuni în acest domeniu începând cu 2001.

 • Terminalul petrolier offshore și parcul de rezervoare de țiței al rafinăriei Petromidia
 • Terminalele onshore din portul Midia: Danele 1-4 (pentru țiței și melasă) și danele 9 - 9A, 9B, 9C (pentru produse rafinate, etilenă și GPL)
 • Rampele de încărcare pentru Petromidia și Vega

Proiect unic în România

Construit în 2008, la 8,6 km în portul Midia al Mării Negre, terminalul de țiței are o capacitate tehnică de 24 de milioane de tone / an și primește nave de până la 160.000 de tone în greutate.

Terminalul offshore transferă 5 milioane de tone de țiței către Petromidia, cantitate operată de aproape 50 de nave pe an.

Printr-un sistem de conducte de peste 10.000 de metri (8.600 metri sub apă şi 1.500 de metri pe uscat), ţiţeiul este transferat direct în parcul de rezervoare cu capacitate de 390.000 mc, operat tot de Midia Marine Terminal.

Midia Marine Terminal are aproape 250 de angajaţi, 48 fiind specializaţi pentru operarea terminalului offshore. Pentru operaţiunile onshore, realizate în Portul Midia, unde MMT descarcă şi încarcă nave de mai mici dimensiuni, sunt alocaţi peste 30 de oameni.

Cea mai mare pondere a angajaţilor MMT este tot în rafinăria Petromidia, peste 100 de oameni fiind implicaţi în gestionarea rampelor de încărcare/descărcare.

 


Șapte dane în Portul Midia și infrastructură feroviară și rutieră

Anual, prin cele șapte dane din Portul Midia sunt importate și exportate aproape 2 mln. tone de produse petroliere, GPL, etilenă și materii prime, fiind tranzitate de aproape 550 de nave.

 • Dana nr. 9 are trei terminale – 9A, 9B și 9C, care au permis creșterea până la 350.000 tone/lună a volumului de transvazare a produselor finite (carburanți, etilenă, GPL) din rafinăria Petromidia. Dana 9 este cel mai modern și versatil terminal din Marea Neagră, totodată fiind și unicul terminal criogenic. 

 • Danele nr. 1-4 pentru sunt utilizate pentru țiței și melasă.
 

Aceste dane au fost dragate, ceea ce a permis acostarea navelor cu un deplasament de până la 10.000 tone și barjelor cu un deplasament de 2.000 tone.

 

Volumul transvazărilor prin rampele de încărcare / descărcare din rafinăriile Petromidia și Vega depășește 3,5 mln. tone de carburanți/an  și GPL sau 60.000 de cisterne CF și peste 35.000 cisterne auto pe an.  


Servicii offshore

Midia Marine Terminal și-a dezvoltat flota navală începând cu 2015 operând trei remorchere:

 • Tirreno pentru asistență la manipularea de petroliere de 160.000 tdw; 
 • București și Astana, pentru manipularea furtunurilor, întreținere și reparații offshore, asistență subacvatică și asistență pentru navele din portul Midia. 

Flota MMT include și o șalupă de pilotaj și două șalupe de reparații. 

Începând cu anul 2018, Midia Marine Terminal oferă servicii de curățare a navelor cu ajutorul scafandrilor, de închiriere a echipamentelor și a celor 3 remorchere ale companiei.

Asistență acordată navelor sub operațiuni Ship-to-Ship în mare deschisă

Byron Shipping este a doua companie a Grupului specializată în servicii offshore. Este singura agenție din România specializată în servicii de asistență acordată navelor sub operațiuni Ship-to-Ship în mare deschisă, oferind servicii complete de agenturare atât în porturile maritime românești, precum Constanța și Midia, cât și în porturile fluviale.

Compania a funcționat ca agenție de transport maritim pentru primele tancuri petroliere operate în portul Midia, urmând ca la scurt timp să ofere acest tip de servicii și altor jucători din piața românească de energie.

Byron Shipping este interfața dintre toți proprietarii de vase și autoritățile române, asigurând o gamă completă de servicii specializate pentru vasele care operează în toate porturile românești.

Compania contribuie în mod egal la optimizarea fluxului de trafic în porturile Midia și Constanța și, de asemenea, la planificarea eficientă a activităților în terminalele maritime, în conformitate cu necesitățile și prioritățile rafinăriei Petromidia și a diviziei de petrochimie.