Rolurile membrilor Consiliului

Directorul general executiv (CEO), fiind unicul membru executiv al Consiliului de Administrație, este împuternicit cu administrarea operațiunilor curente ale companiei, dar are și răspunderea de a analiza, defini și înainta opțiuni strategice care sa contribuie la dezvoltarea companiei și filialelor sale. 

Conform prevederilor statutare, doar CEO-ul este autorizat să reprezinte compania. Pentru anumite operațiuni/grupuri de operațiuni, acesta își poate delega funcția de conducere către terți. 

 

Membrii non-executivi ai Consiliului de Administraţie au ca responsabilităţi principale: 

  • participarea la stabilirea strategiei si politicii generale a companiei 

  • supervizarea funcţiilor de conducere şi afacerile generale ale companiei şi ale filialelor sale 

În sprijinul activității sale, Consiliul de Administrație a înființat comisii de specialitate, precum: Comisia de Audit, Comisia pentru numiri în funcții si remunerare, Comisia pentru strategie şi inovare și Comisia pentru finanţe şi investiţii. 

Structura de conducere

Compania are un sistem centralizat de management, care include 8 (opt) membri, dintre care unul executiv (Chief Executive Officer – CEO) și 7 membri non-executivi.

Membrii non-executivi ai conducerii includ patru administratori independenți, de o importanță capitală din perspectiva guvernanței corporative, deoarece oferă opinii bine întemeiate în domeniul lor de expertiză în susținerea deciziilor manageriale, protejând în același timp interesele acționarilor și ale celorlalte părți interesate și oferind garanții adecvate pentru terți.

Sistemul centralizat de management al Rompetrol N.V este reflectat la nivelul filialelor Grupului.

DANIYAR BERLIBAYEV

Președinte, Director Neexecutiv
 
Dl Daniyar Berlibayev deţine în prezent funcţia de Vicepreşedinte executiv pe probleme de transport, prelucrare și marketing în cadrul Companiei Naționale „KazMunayGas” JSC. Din anul 1997 și până în prezent, dl Berlibayev și-a desfășurat activitatea în Grupul de companii „KazMunayGas”.

Dl Berlibayev îndeplinește funcția de director adjunct al Președintelui Consiliului de Administratie al CN „KazMunayGas” JSC. Din anul 2014 deține funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, Vicepreşedinte pentru Centrul corporativ din cadrul Companiei Naționale „KazMunayGas” JSC, unde răspunde de stabilirea direcțiilor prioritare pentru dezvoltare strategică, colaborare internaţională şi interacţiunea cu organismele autorităţii de stat.


DAUREN KARABAYEV

Director Neexecutiv

Dl Karabayev ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de administrație în domeniile  economie și finanțe din cadrul Companiei Naționale KazMunayGas. Începând cu 2016, a deținut diferite funcții manageriale în cadrul Grupului KazMunayGas, ca vicepreședinte executiv - director financiar și vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar.

Dl Karabayev a acumulat o vastă experiență în domeniul financiar având responsabilități în roluri precum: manager portofoliu credite la „ABN AMRO Bank Kazakhstan”, vicepreședinte al consiliului de administrație al „Halyk Bank of Kazakhstan”, unde a coordonat echipe și departamente extinse. În 2016, a fost supervizor de proiect la McKinsey & Company Inc, oferind servicii de consultanță în cadrul proiectelor și coordonând echipe de consultanți pe diferite proiecte.

A absolvit Academia de Management din Kazahstan în 1999 cu o diplomă de licență în Relații Economice Internaționale. În 2001 a obținut diploma de master în finanțe de la Texas A & M University, Lowry Mays School of Business.

A fost distins cu premiul public al Asociației Finanțatorilor din Kazahstan „Finanțator de succes” și medalia jubiliară „20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Kazahstan”.


AZAMAT ZHANGULOV

Director General neexecutiv

Dl Azamat Zhangulov a deținut funcția de Prim Vicepreședinte al KMG International N.V până la sfârșitul anului 2016. În acest rol, dl Azamat Zhangulov a coordonat implementarea strategiei pe termen lung a Grupului, dezvoltată în acord cu obiectivele acționarului – NC KazMunayGas JSC. Având o experienţă de peste 13 ani în industria petrolului şi gazelor, dl Zhangulov a deținut funcții de conducere în cadrul grupului de companii KazMunayGas de peste 11 ani, inclusiv funcția de Director de Dezvoltare Corporativă și Director al Managementului Investițiilor. Dl Azamat Zhangulov este specializat în businessul cu petrol și gaze, absolvind Academia Kazahă de Management, cu licenţă în Economie Internaţională.


EMILE EDUARD WOLFF

Director General neexecutiv (independent)

Dl Wolff are o experienţă de peste 20 ani în servicii de consultanţă în domenii precum managementul de proiect în industria petrolieră, , inginerie, inovaţii şi sisteme IT. În prezent, acesta conduce propria companie, Emile Wolff B.V., o societate ce furnizează servicii de consultanţă axate pe: management de proiect & programe, integrare post-fuziune, inovaţie, managementul afacerilor şi al îmbunătățirilor, mentorat/coaching. Este membru al Consiliului de Administraţie al KMG International N.V. din noiembrie 2014. Dl Emile E. Wolff s-a născut în 1950 la Amsterdam, Olanda. A absolvit Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, şi are o licenţă în inginerie industrială. Este membru al Societăţii Regale Olandeze de Ingineri.


ARMAN SAULEBAY

Director General neexecutiv (independent)

Dl Arman Saulebay a absolvit în 2004 Universitatea Kazahă de Științe Umaniste și Drept, din Astana, specializarea: Jurisprudență, urmată de Universitatea Națională Tehnică, din Almaty, specializarea: economie și management. Pe lângă pregătirea sa academică, a urmat, de asemenea, diverse cursuri de perfecționare și seminarii în domenii precum: managementul proiectelor, sistemul de management strategic, guvernanța corporativă, eficientizarea afacerilor și achizițiilor corporative, modelarea financiară și economică.

​​​​​​​Dl Saulebay a acumulat o vastă experiență în funcții manageriale în principal în cadrul companiilor de petrol și gaze: NC KazMunayGas JSC, Karagandy CCI LLP, KMG Global Solutions B.V., KazMunayGas Refining and Marketing JSC, TH KazMunaiGaz N.V. A avut diverse responsabilități în domenii precum restructurarea activelor, implementarea proiectelor de achiziți și fuziuni, gestionarea departamentului de strategie, de transformarea a afacerilor si administrare a riscurilor, implementarea proiectelor de dezvoltare pentru sectorul de rafinare a petrolului, inclusiv proiecte din domeniul cărbunelui și al petrochimiei.