Rolurile membrilor Consiliului

Directorul general executiv (CEO), fiind unicul membru executiv al Consiliului de Administrație, este împuternicit cu administrarea operațiunilor curente ale companiei, dar are și răspunderea de a analiza, defini și înainta opțiuni strategice care sa contribuie la dezvoltarea companiei și filialelor sale. 

Conform prevederilor statutare, doar CEO-ul este autorizat să reprezinte compania. Pentru anumite operațiuni/grupuri de operațiuni, acesta își poate delega funcția de conducere către terți. 

 

Membrii non-executivi ai Consiliului de Administraţie au ca responsabilităţi principale: 

  • participarea la stabilirea strategiei si politicii generale a companiei 

  • supervizarea funcţiilor de conducere şi afacerile generale ale companiei şi ale filialelor sale 

În sprijinul activității sale, Consiliul de Administrație a înființat comisii de specialitate, precum: Comisia de Audit, Comisia pentru numiri în funcții si remunerare, Comisia pentru strategie şi inovare și Comisia pentru finanţe şi investiţii. 

Structura de conducere

Compania are un sistem centralizat de management, care include 5 (cinci) membri, dintre care unul executiv (Chief Executive Officer – CEO) și 4 membri non-executivi.

Membrii non-executivi ai conducerii includ un administrator independent, care are un rol important  din perspectiva guvernanței corporative, deoarece oferă opinii bine întemeiate în domeniul de expertiză în susținerea deciziilor manageriale, protejând în același timp interesele acționarilor și ale celorlalte părți interesate și oferind garanții adecvate pentru terți.

Sistemul centralizat de management al Rompetrol N.V este reflectat la nivelul filialelor Grupului.

AZAMAT ZHANGULOV

Președinte
 
Dl Azamat Zhangulov are o experiență vastă de peste 20 de ani în industria petrolului și gazelor. A fost vicepreședinte senior al KMG International în perioada 2012 – 2016, supervizând implementarea strategiei pe termen lung a Grupului, precum și CEO al Grupului din 2 martie până în 7 iunie 2022.

Experiența sa profesională extinsă include diferite poziții de conducere în KMG Group, fiind implicat în inițiative și proiecte în zona de dezvoltare corporativă, investiții, activități de retail și de management de proiecte internaționale.
Absolvent al Academiei de Management a Statului Kazahstan, cu specializare în Economie Internațională, dl Azamat Zhangulov este specializat în industria de petrol și gaze naturale.
 

ILYAS KULDZHANOV

Director Executiv
 
Dl Ilyas Kuldzhanov ocupă și funcția de director executiv al KMG International Group.

Acesta are o experiență de peste un deceniu în sectorul de petrol și gaze, ocupând anterior diferite funcții de conducere în cadrul Fondului Suveran de Investiții al statului kazah – Samruk - Kazyna, KazMunayGas, Petroleum Operating si Spectrum Geo. De asemenea, acesta a fost în perioada 2013 – 2014 consilier al directorului general al KMG International, fiind familiarizat atât cu activitățile și operațiunile Grupului, dar și cu particularitățile sectorului de profil din România și regiune.

Ilyas Kuldzhanov a absolvit Universitatea de Stat din Omsk – specializare Afaceri Internationale, Universitatea de Stat din Moscova – specializare Relații Internaționale, Universitatea Tehnică Kazah-Britanică – specializare Ingineria Petrolului si urmează in prezent studiile doctorale, în același domeniu, la Universitatea Nazarbayev din Nur-Sultan, Kazahstan.

DAUREN KARABAYEV

Director Neexecutiv


Dl Karabayev ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de administrație în domeniile  economie și finanțe din cadrul Companiei Naționale KazMunayGas. Începând cu 2016, a deținut diferite funcții manageriale în cadrul Grupului KazMunayGas, ca vicepreședinte executiv - director financiar și vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar.

Dl Karabayev a acumulat o vastă experiență în domeniul financiar având responsabilități în roluri precum: manager portofoliu credite la „ABN AMRO Bank Kazakhstan”, vicepreședinte al consiliului de administrație al „Halyk Bank of Kazakhstan”, unde a coordonat echipe și departamente extinse. În 2016, a fost supervizor de proiect la McKinsey & Company Inc, oferind servicii de consultanță în cadrul proiectelor și coordonând echipe de consultanți pe diferite proiecte.

A absolvit Academia de Management din Kazahstan în 1999 cu o diplomă de licență în Relații Economice Internaționale. În 2001 a obținut diploma de master în finanțe de la Texas A & M University, Lowry Mays School of Business.

A fost distins cu premiul public al Asociației Finanțatorilor din Kazahstan „Finanțator de succes” și medalia jubiliară „20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Kazahstan”.


EMILE EDUARD WOLFF

Director General neexecutiv (independent)

Dl Wolff are o experienţă de peste 20 ani în servicii de consultanţă în domenii precum managementul de proiect în industria petrolieră, , inginerie, inovaţii şi sisteme IT. În prezent, acesta conduce propria companie, Emile Wolff B.V., o societate ce furnizează servicii de consultanţă axate pe: management de proiect & programe, integrare post-fuziune, inovaţie, managementul afacerilor şi al îmbunătățirilor, mentorat/coaching. Este membru al Consiliului de Administraţie al KMG International N.V. din noiembrie 2014. Dl Emile E. Wolff s-a născut în 1950 la Amsterdam, Olanda. A absolvit Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, şi are o licenţă în inginerie industrială. Este membru al Societăţii Regale Olandeze de Ingineri.

ARMAN SAULEBAY

Director General neexecutiv 

Dl Arman Saulebay a absolvit în 2004 Universitatea Kazahă de Științe Umaniste și Drept, din Astana, specializarea: Jurisprudență, urmată de Universitatea Națională Tehnică, din Almaty, specializarea: economie și management. Pe lângă pregătirea sa academică, a urmat, de asemenea, diverse cursuri de perfecționare și seminarii în domenii precum: managementul proiectelor, sistemul de management strategic, guvernanța corporativă, eficientizarea afacerilor și achizițiilor corporative, modelarea financiară și economică.

Dl Saulebay a acumulat o vastă experiență în funcții manageriale în principal în cadrul companiilor de petrol și gaze: NC KazMunayGas JSC, Karagandy CCI LLP, KMG Global Solutions B.V., KazMunayGas Refining and Marketing JSC, TH KazMunaiGaz N.V. A avut diverse responsabilități în domenii precum restructurarea activelor, implementarea proiectelor de achiziți și fuziuni, gestionarea departamentului de strategie, de transformarea a afacerilor si administrare a riscurilor, implementarea proiectelor de dezvoltare pentru sectorul de rafinare a petrolului, inclusiv proiecte din domeniul cărbunelui și al petrochimiei.