Integrăm sustenabilitatea în toate operațiunile noastre, asigurându-ne că respectăm toate reglementările în vigoare, precum și cele mai înalte standarde și cele mai bune practici din industrie.

În scopul îmbunătățirii continue a performanțelor noastre, am stabilit obiective ESG pe termen scurt, mediu și lung, demers ce ne susține în efortul de a obține o dezvoltare sustenabilă și de a crea un impact social pozitiv. Matricea noastră cuprinzătoare de obiective cuprinde indicatorii de bază în materie de sustenabilitate pentru perioada de raportare curentă, împreună cu obiective intermediare și angajamente pentru 2050.

Am stabilit obiective de performanță de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor, reducerea consumului de apă și îmbunătățirea eficienței energetice. De asemenea, ne propunem să creștem rata de valorificare a deșeurilor și să avem zero poluări accidentale și reclamații de mediu. Ne concentrăm foarte mult pe promovarea unei culturi care valorizează incluziunea, diversitatea, transparența, tratamentul egal, sănătatea și bunăstarea angajaților, precum și implicarea forței de muncă.

Acordăm prioritate siguranței angajaților noștri, a contractorilor și a comunităților pentru a asigura operațiuni sustenabile. Indicatorii de performanță în materie de siguranță sunt esențiali pentru a măsura eficiența programelor, politicilor și procedurilor noastre de siguranță. Am stabilit obiective ambițioase de performanță în materie de siguranță pe termen scurt, mediu și lung, aliniate la angajamentele noastre mai largi de sustenabilitate. Obiectivul și eforturile noastre sunt orientate spre atingerea unui LTIR de 0, dar, având în vedere natura industriei noastre, obiectivul nostru realist este de a rămâne sub media anuală IOGP.

Pentru informații mai detaliate despre obiectivele noastre ESG, va rugăm să consultați Raportul nostru de sustenabilitate.

Urmăriți clipurile despre abordarea noastră în sectorul corporativ, trading, rafinare și retail.

Principii și obiective de sustenabilitate

În toate operațiunile noastre aplicăm practici echitabile de muncă, respectăm legislația în vigoare cu privire la relațiile de muncă, confidențialitatea datelor personale și drepturile omului, și înglobăm principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a plângerilor, politica anti-corupției/anti-mită, managementul riscurilor, avem politici care se aplică tuturor angajaților noștri, dar și stakeholderilor.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri, care se aplică tuturor companiilor care fac parte din Grupul KMG International, promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici.

Etică

Fiți alături de noi în această călătorie a sustenabilității!

Schimbări climatice

Principii şi obiective de sustenabilitate

Ne ghidăm în activitatea noastră după tendințele internaționale și cele mai bune practici, implementând obiective specifice de dezvoltare durabilă.

Rompetrol se angajează să-și lase amprenta, prin armonizarea principiilor Agendei 2030 cu strategia sa de dezvoltare durabilă pe termen lung.

Abordarea noastră

Implicarea părților interesate

Ne-am angajat să oferim informații cantitative și calitative despre impactul și rezultatele activităților noastre, astfel încât toate părțile interesate să poată avea încredere că operațiunile noastre oferă nu numai rezultate eficiente, ci și beneficii sustenabile.

 

Citește mai mult

Rompetrol, membru al Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC)

Continuăm să raportăm progresul ESG ca membru al Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC), obținând statutul de GC Advanced (principii de raportare ESG avansate). 

UNGC este o inițiativă globală ce încurajează adoptarea și implementarea politicilor de sustenabilitate în companii. Ca membri, beneficiem de o platformă pentru dezvoltarea angajamentului nostru față de responsabilitatea corporativă și de un cadru global recunoscut pentru comunicarea politicilor și practicilor de ESG.

Strategia 2021-2023 a Națiunilor Unite cerea companiilor să demonstreze îmbunătățirea continuă în implementarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă, a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a celor zece principii ale Pactului Global al ONU.

Printre participanții la UNGC se numără peste 16.000 de companii și 3.000 de semnatari non-business, aceasta fiind cea mai mare inițiativă de sustenabilitate și responsabilitate corporativă din lume, dedicată drepturilor omului, muncii echitabile, protecției mediului și combaterii corupției.

KMG International este membru UNGC din 2015.