În toate operațiunile noastre aplicăm practici echitabile de muncă, respectăm legislația în vigoare cu privire la relațiile de muncă, confidențialitatea datelor personale și drepturile omului, și înglobăm principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a plângerilor, politica anti-corupției/ anti-mită, managementul riscurilor, avem politici care se aplică tuturor angajaților noștri, dar și stakeholderilor.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri, care se aplică tuturor companiilor care fac parte din Grupul KMG International, promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici: Codul de Etică şi Conduită Profesională

Politica de Prevenire a Mitei și Corupției