Rompetrol își propune să-și dezvolte afacerile în mod responsabil pentru a deveni una dintre cele mai mari companii petroliere independente din Europa, cu o poziție puternică în regiunile Mării Negre și Mediteranei.

Grupul își desfășoară operațiunile în conformitate cu toate reglementările naționale și internaționale disponibile, conducând constant performanța și generând îmbunătățiri operaționale, astfel încât să beneficieze gama sa largă de părți interesate.

Strategia noastră globală oferă direcții cuprinzătoare privind dezvoltarea priorităților strategice operaționale și clienților noștri, în timp ce lucrăm cu clienții și furnizorii pentru a asigura operațiuni de afaceri responsabile. În conformitate cu statutul de jucător major al Rompetrol în industria petrolului și gazelor din regiune, promovăm în mod continuu îmbunătățirea performanței și schimbarea pentru a avea un impact pozitiv asupra tuturor părților interesate.

Lanțul de aprovizionare

Ne-am asumat angajamentul de a ne desfășura activitatea împreună cu furnizori care demonstrează etică și responsabilitate socială pentru furnizarea de bunuri, servicii și activități.

Descarcă Codul de conduită pentru furnizori

KMG International gestionează operațiunile din lanțul de aprovizionare la cele mai înalte standarde de competență, transparență și integritate, urmarind a avea furnizori etici și responsabili din punct de vedere social pentru achiziția de bunuri, servicii și activități.

Respectăm cu strictețe politicile și liniile directoare ale companiei noastre, asigurând conformitatea deplină cu toate legile și reglementările relevante.

Monitorizăm în mod constant activitățile noastre de tranzacționare și lanțul de aprovizionare care acoperă trei domenii de afaceri majore:

  • achiziţionarea materiei prime
  • planificarea si optimizarea productiei celor trei rafinarii ale grupului
  • alocarea de volume și logistică pentru toate filialele din România și din regiunile Mării Negre și Mediteranei

Rompetrol a dezvoltat o rețea extinsă, eficientă și durabilă a lanțului de aprovizionare care acoperă achiziția de materii prime, planificarea și optimizarea producției, alocarea de volume și logistica generală pentru filialele Grupului.

Ne bazăm achizițiile pe licitații competitive și pe principiile transparenței, nediscriminării și tratamentului egal al ofertanților. Departamentul de Achiziții al Rompetrol lucrează continuu pentru ca operațiunile noastre să fie sustenabile, fiind conștienți de importanța justiției sociale și a protecției mediului.

În angajamentul nostru continuu față de sustenabilitate, recunoaștem rolul esențial pe care îl au furnizorii noștri în a ne ajuta să menținem operațiuni responsabile din punct de vedere ecologic și sustenabile din punct de vedere social. Colaborarea cu furnizorii care susțin sustenabilitatea ne ajută să gestionăm riscurile și ne sporește longevitatea afacerii.

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să îndeplinească aceleași standarde stricte de îngrijire a mediului și responsabilitate socială la care aderăm. Am definit un Cod de conduită a furnizorilor care subliniază principiile așteptate, cum ar fi drepturile omului, condițiile de muncă sigure, protecția mediului și comportamentul etic, pe care toți furnizorii trebuie să le respecte.

O cerință elementară pentru furnizorii noștri este respectarea completă a tuturor reglementărilor naționale și internaționale relevante. Solicităm furnizorilor noștri să promoveze angajarea corectă și să gestioneze în mod responsabil problemele de mediu.

Având un lanț de aprovizionare atât de complex și bine dezvoltat, gestionarea și monitorizarea conformității cu standardele noastre în acest domeniu poate deveni o provocare.

Ca parte a angajamentului nostru cu furnizorii, ne concentrăm atenția pe achizițiile locale, cu aproximativ 80% din cheltuielile noastre cu furnizorii locali.

 

Managementul calității și al relației cu clienții

Rompetrol își propune să ofere valoare de mediu, socială și economică prin produsele și serviciile sale prin evaluarea și îmbunătățirea constantă a portofoliului său în concordanță cu cererea pieței și cu contribuția clienților.

Ghidați de pasiunea noastră pentru calitate și inovație, integrăm sustenabilitatea în fiecare aspect al activității noastre legate de dezvoltarea produselor și serviciilor.

Satisfacția clienților și angajaților, anlizată anual de Rompetrol prin studii ample de piață, joacă întotdeauna un rol semnificativ în dezvoltarea planului de afaceri, a ofertei și a activităților de marketing ale companiei.

Menținem relații de afaceri de încredere și pe termen lung cu mulți dintre clienții noștri.

Satisfacția clienților noștri este un element cheie în ceea ce facem.