Rompetrol își propune să își dezvolte în mod responsabil afacerile pentru a deveni una dintre cele mai mari companii de energie din Europa, cu o poziție puternică în regiunile Mării Negre și Mediterane.

Grupul își desfășoară activitatea în conformitate cu toate reglementările naționale și internaționale disponibile, crescându-și în mod constant performanțele și generând îmbunătățiri operaționale pentru a aduce beneficii unei game largi de părți interesate.

Strategia noastră globală oferă direcții clare și cuprinzătoare cu privire la stabilirea obiectivelor noastre și dezvoltarea relațiilor cu clienții și furnizorii, având în vedere ca lucrăm în strânsă colaborare cu aceștia pentru a desfășura operațiuni responsabile. În calitate de jucător important în industria din regiune, KMG International va continua să urmeze cele mai înalte standarde de performanță și să îmbunătățească în mod continuu relația cu factorii direct interesați (stakeholder).

Lanțul de aprovizionare

Ne-am asumat angajamentul de a ne desfășura activitatea împreună cu furnizori care demonstrează etică și responsabilitate socială pentru furnizarea de bunuri, servicii și activități.

Descarcă Codul de conduită pentru furnizori

Ca un jucător important în industria de petrol și gaze din regiune, monitorizăm în mod constant activitățile noastre comerciale și cele legate de lanțul de aprovizionare. Acesta acoperă trei domenii majore de afaceri:
  • achiziția materiei prime
  • planificarea și optimizarea producției în cele trei rafinării ale Grupului
  • distribuția și logistica în cadrul companiilor din România și din zona Mării Negre și a Mării Mediterane
Ne-am asumat angajamentul de a ne desfășura activitatea împreună cu furnizori care demonstrează etică și responsabilitate socială pentru furnizarea de bunuri, servicii și activități. KMG International a dezvoltat o rețea vastă, eficientă și durabilă a lanțului de aprovizionare care acoperă achiziția de materii prime, planificarea și optimizarea producției, alocarea volumelor și logistica generală pentru filialele Grupului.

Toate achizițiile se desfășoară prin licitații, respectând principiile transparenței, nediscriminării și egalității între ofertanți. 

Departamentul de achiziții al KMG International se străduiește permanent să sporească nivelul de dezvoltare durabilă a operațiunilor noastre, conștientizând importanța dreptății sociale și a protecției mediului.

Ne-am propus să lucrăm doar cu furnizori care acționează constant conform valorilor noastre, care respectă și aplică legislația națională și care îndeplinesc criteriile impuse de KMG International în materie de siguranță, sănătate și protecția mediului, managementul calității, etică, anticorupție, responsabilitate socială, drepturile omului și standarde de muncă.

Având un lanț de aprovizionare atât de complex și bine dezvoltat, gestionarea și monitorizarea respectării standardelor noastre în acest domeniu reprezintă o provocare.

.

Managementul calității și al relației cu clienții

Rompetrol își propune să ofere valoare de mediu, socială și economică prin produsele și serviciile sale prin evaluarea și îmbunătățirea constantă a portofoliului său în concordanță cu cererea pieței și cu contribuția clienților.

Ghidați de pasiunea noastră pentru calitate și inovație, încorporăm durabilitatea în fiecare aspect al activității noastre legate de dezvoltarea de produse și servicii. Satisfacția clienților și a angajaților, analizată anual de Rompetrol prin studii de piață extinse, joacă întotdeauna un rol semnificativ în dezvoltarea planului de afaceri al companiei, a ofertei și a activităților de marketing. Avem relații de afaceri pe termen lung cu mulți dintre clienții noștri, bazate pe încredere.

Satisfacția clienților noștri este un element cheie în ceea ce facem.