Reguli și principii corporative

Guvernanța corporativă oferă informaţii detaliate privind cadrul în care activează Rompetrol la nivel operaţional şi de conducere, asigurând astfel transparenţa tuturor activităţilor.

KMG International N.V. este înfiinţată și funcţionează în conformitate cu legislaţia din Țările de Jos, având sediul principal în Amsterdam, Țările de Jos.

Compania şi-a câştigat reputaţia sub denumirea de Rompetrol Group N.V până în 2014, când şi-a schimbat numele în KMG International ca parte a strategiei de integrare a tuturor activităţilor din cadrul NC KazMunayGas JSC - acţionarul unic al Grupului şi operatorul naţional de petrol şi gaze din Kazahstan.

Am elaborat o cultură solidă de Guvernanţă Corporativă, care este îmbogăţită în fiecare an pentru a reflecta alinierea la reperele globale și locale şi cele mai bune practici din sectorul dinamic care ne coordonează operaţiunile.

Consiliul de Administrație

Compania are un sistem centralizat de management, care include 5 (cinci) membri, dintre care unul executiv (Chief Executive Officer – CEO) și 4 membri non-executivi.

Vezi membri Consiliului


Conducerea executivă

Directorul executiv este responsabil pentru managementul cotidian al companiei și, împreună cu conducerea executivă, contribuie la dezvoltarea strategică a companiei și a filialelor sale.

Vezi conducerea executivă


ETICĂ ȘI INTEGRITATE (POLITICA WHISTLEBLOWER)

KMG International și companiile subsidiare urmăresc o cultură corporativă care încurajează raportarea abaterilor profesionale care necesită aplicarea mecanismelor de control etic în cadrul organizației.

KMG International se angajează să promoveze un loc de muncă care să conducă la o comunicarea deschisă în ceea ce privește practicile de afaceri ale companiei.

Compania își propune să protejeze pe oricine ridică o sesizare/plângere rezonabilă împotriva represaliilor ilegale și a discriminării pentru că a dezvăluit sau raportat în mod corespunzător un comportament ilegal sau neetic.

În acest sens, compania noastră a dezvoltat Politica Whistleblower care permite fiecărui angajat, furnizor, client sau colaborator al KMG International să poată transmite sesizări/reclamații cu bună credință, protejate de confidențialitate, fără teamă de represalii.

Sesizările/reclamațiile ridicate se pot referi la orice tip de tranzacții sau evenimente pentru care există o presupunere rezonabilă că au fost efectuate cu încălcarea legii, a regulamentelor interne și/sau a standardelor de integritate sau etică.

Angajații/colaboratorii/furnizorii/clienții noștri sunt încurajați să utilizeze acest canal de raportare în orice moment când observă o neregulă de natură etică sau o conduită necorespunzătoare în cadrul Grupului KMG International.
 
Sesizările/plângerile dvs. se pot trimite la următoarea adresa de e-mail:

speakup@rompetrol.com

Va asigurăm că toate informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidentialitate, păstrându-se anonimatul persoanei care a relatat informațiile!

Descarcă Codul de Etică și Conduită Profesională


Procesul de numire

Procesul de numire pentru funcții cheie din Grup este abordat, discutat și aprobat de cel mai înalt for director, în baza unor criterii precum experiență, cunoștințe și aptitudini, în conformitate cu interesele de business ale Grupului.

Consiliul de Administraţie, în conformitate cu regulamentele sale, aprobă numirea directorilor generali (DG) ai subsidiarelor KMG International N.V., precum și structura organizatorică a grupului și numirea managerilor/directorilor pentru fiecare unitate comercială.

Conflictul de interese

Toate tranzacțiile care prezintă un conflict de interese între KMG International N.V. și un membru al Consiliului de Administrație vor fi rezolvate conform regulilor tranzacțiilor obiective din domeniul de activitate al Grupului sau subsidiarelor sale. Aceste Regulamente introduc și seturi de principii și cerințe pentru evitarea conflictelor de interese.

Angajări și remunerarea

Comisia de Remunerare este responsabilă cu asistarea Consiliului și Adunării Generale în probleme legate de politica de remunerare, criteriile de angajare și compensațiile totale, cât și criteriile de performanță, în special pentru top management, dar și elaborarea și implementarea planurilor de compensații, monitorizare și asistență în implementarea politicilor și planurilor de remunerare la nivelul Grupului.

Puterea decizională în materie de politica și planul de remunerare aplicabile la nivel de Grup revine Consiliului de Administrație.

CSSM

Recunoscând responsabilitatea noastră morală de a promova și proteja sănătatea, siguranţa şi bunăstarea oricărei persoane implicate în activităţile noastre, Rompetrol a implementat o conducere CSSM integrată, ale cărei principii clare sunt adoptate în cadrul tuturor entităților.

Toți angajaţii sunt responsabili de participarea activă la dezvoltarea sistemului de conducere CSSM și promovarea unei culturi pozitive a CSSM în cadrul fiecărei organizaţii a entităţii Rompetrol. Toți angajaţii sunt responsabili să comunice problemele, pericolele, preocupările legate de CSSM și să recompenseze comportamentul pozitiv privind CSSM.

Conducerea este responsabilă să comunice eficient angajamentul față de problemele CSSM și să încurajeze angajaţii să participe la sistemul de conducere CSSM. Comunicarea eficientă este cea care asigură să toate obiectele și politicile CSSM Rompetrol sunt clar înţelese de către angajaţii din cadrul entităților Rompetrol, că planurile de acţiune, standardele, procedurile și sistemele sunt implementate eficient, că performanţa este monitorizată şi se oferă feedback.

Codul de etică și de conduită în afaceri

Codul de Etică şi de Conduită în Afaceri reflectă setul de valori, principiile şi regulamentele de etică ale Grupului, pe care le respectăm în cadrul activităţilor noastre zilnice și, de asemenea, la care ne aşteptăm ca partenerii noştri de afaceri să se alinieze. Fiind implicaţi în aproape toate operaţiunile care aparţin industriei de petrol și gaze, succesul nostru este posibil doar dacă activitatea se bazează pe o orientare strategică pe termen lung și clară cu privire la integritate, onestitate şi responsabilitate.

Rompetrol a implementat politici care se aplică tuturor filialelor din cadrul organizației noastre și din toate organizaţiile cu care facem afaceri, atât la nivel intern, cât și internaţional. În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a reclamațiilor, politica anticorupție/anti-mită și managementul riscurilor, KMG International a pus în aplicare politici care se aplică tuturor filialelor din cadrul organizației și tuturor organizațiilor partenere, atât interne, cât și internaționale. Aceste politici sunt aplicabile tuturor angajaților, contractanților și stakeholderilor care au legătură directă sau indirectă cu KMG International și tratează în mod prompt, profesionist și obiectiv toate problemele semnalate.

Codul de etică stabilește norme de comportament în interacțiunea cu colegii, instituțiile guvernamentale, acționarii, afiliații și partenerii de afaceri, comunitățile și mass-media. Ne încurajăm angajaţii și colaboratorii să raporteze orice încălcări ale Codului și eventuale probleme de etică – indiferent dacă acestea se referă la angajați, la subordonaţii direcţi, la managerii de linie sau la alții. Trebuie să se ia legătura cu Departamentul de Conformitate pentru orice probleme sau preocupări de natură etică, pe care le pot avea angajații: compliance@rompetrol.com.

Descarcă Codul de Conduită în Afaceri și Codul de Etică Rompetrol