Raportul de sustenabilitate se adresează tuturor stakeholderilor și are ca scop comunicarea progreselor înregistrate în domeniul sustenabilității și consolidarea angajamentului pentru transparență în ceea ce privește operațiunile noastre și impactul nefinanciar.

Raportul a fost auditat de o firmă externă Big4 și respectă standardele GRI, precum și alte cadre internaționale - SASB, TCFD.

Toate rapoartele publicate în această secțiune sunt emise de Grup și conțin informații detaliate despre firmele membre.

Raportul de sustenabilitate KMG International 2021 reflectă fidel activitatea Grupului în contextul evenimentelor și evoluțiilor care au caracterizat perioada de raportare. O atenție deosebită este acordată companiei Rompetrol Rafinare, ca societate listată la Bursa de Valori București și relevantă din punctul de vedere al unităţilor de producție. Totodată, raportul oferă informații în detaliu și despre companiile relevante pentru business care intră, de asemenea, sub incidența noii directive privind raportarea de sustenabilitate corporativă din 2021, cum este cazul companiilor Rompetrol Well Services și Rominserv.

2013 - KMGI Raport Anual

2012 - Raport Anual

2011 - Raport Anual

2010 - Raport Anual

2009 - Raport Anual

2008 - Raport Anual

2007 - Raport Anual

2006 - Raport Anual

2005 - Raport Anual

2004 - Raport Anual

2003 - Raport Anual