Una dintre principalele surse de autoritate pentru brandul Rompetrol este rafinăria Petromidia, care reprezintă un pilon al industriei de rafinare.


Cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne unități de profil din Europa de Sud-Est, cu un impact substanțial în regiune și la nivel național, în 2019, Rompetrol Petromidia și-a sărbătorit cea de-a 40 aniversare, dedicată performanței și inovației. 

Poziție strategică la Marea Neagră

Rafinăria Petromidia este strategic poziţionată în Năvodari, pe malul Mării Negre, la o distanță de 20 km de Portul Constanța. Aceasta beneficiază de propria infrastructură feroviară, are acces la canalul Dunărea – Marea Neagră și la mai multe facilități în Portul Midia: danele 1-4 pentru țiței și melasă și danele 9 A, B C pentru produse petroliere, etilenă și GPL.

Cel mai important activ logistic al rafinăriei rămâne singurul terminal maritim off-shore din România, care poate primi vase petroliere cu un deplasament de până la 160.000 tone și care este conectat prin furtunuri marine și terestre la rezervoarele situate în rafinărie.

O rafinărie complexă

Petromidia are un index de complexitate Nelson de 11,4 și procesează țiței cu conținut ridicat de sulf pentru pentru a produce doar produse Euro 5.

Rafinăria are cel mai mare randament de produse albe din regiune (peste 85%), ocupând locul 9 între cele 250 de rafinării din Europa și Africa. Pentru a menține funcționarea la un nivel competitiv și a fi în strictă conformitate cu reglementările europene în domeniu, sunt necesare investiții constante și programe de modernizare.

Reducerea consumului de energie electrică

Prin programele de modernizare și creștere a eficienței instalațiilor și fluxurilor de producție în rafinăria Petromidia, ne-am asumat reducerea constantă a consumului de energie electrică.

Pe platforma Petromidia va fi construită o nouă centrală de cogenerare.

Cu termen estimat de punere în funcțiune avem prima jumătate a anului 2023, iar investiția se ridică la 148 milioane de dolari.

Centrala va corespunde celor mai înalte standarde tehnologice, de eficiență energetică și de protecție a mediului. Ca principal combustibil va folosi gazul natural pentru producerea de energie electrică și termică, fiind echipată, în configurația sa tehnică, cu două turbine Siemens de mare eficiență și performanță și două cazane de recuperare a căldurii.

Centrala va genera aproximativ 80 MW de electricitate, din care 60-70 MW sunt necesari pentru a acoperi integral consumul de energie electrică pentru platforma Petromidia, pâna la 180 tone / oră abur tehnologic și până la 20MW apă caldă pentru sistemul de termoficare al orașului Năvodari.

Află mai multe despre proiectele noastre de investiţii.

Indice energetic

Reducerea costurilor operaţionale în paralel cu creşterea disponibilităţii mecanice și operaționale au permis îmbunătăţirea indicelui de intensitate energetică (Energy Intensity Index – EII), care în 2020 a ajuns la 99,2 puncte.

Indicatori Petromidia 2020

Artboard 15 copy 12 4,86 mln. tone materii prime procesate

Artboard 15 copy 18 0,89%gr. Pierderi tehnologice

Artboard 15 copy 19 Un nou record la randamentul de motorină de ~52%wt.

Artboard 15 copy 13 85,9%gr. randament produse albe

Artboard 15 copy 21 2,97 GJ / mt consum energetic

 


Programul de transformare digitală

Rafinăria a continuat să investească în soluții de automatizare pentru a-şi spori eficienţa operațională. APC este unul dintre cele mai ample proiecte din programul de transformare digitală.

Implementarea lui a început în anul 2017 ca un proiect-pilot la instalaţia de distilare atmosferică și în vid (DAV), care este una dintre cele mai importante instalații în procesul de prelucrare a ţiţeiului şi care asigură materia primă pentru celelalte instalații ale rafinăriei. Beneficiile, generate de APC pentru această instalație, s-au ridicat la 1,5 mln. USD / an, asigurându-se și o stabilitate a activităţii operaţionale.


Revizia generală pe timpul pandemiei

Lucrările complexe de revizie capitală din 2020 au fost efectuate în strictă conformitate cu regulile distanţării sociale pe un teritoriu vast, de peste 200 hectare, cu distanţe considerabile între punctele de lucru, majoritatea în aer liber.

A fost prima revizie generaă programată a rafinăriei Petromidia, realizată în totalitate doar de companii româneşti și cu specialişti locali. Împreună am reuşit să efectuăm aceste lucrări în siguranță și fără niciun incident în 45 de zile.

Pe parcursul celor 45 de zile, au fost realizate 1.500 de lucrări, echipele au intervenit la 1.000 utilaje statice, 150 utilaje rotative, peste 2.600 de conducte, și aproximativ 560 echipamente electrice.

După revizia din 2020, rafinăria Petromidia și divizia petrochimică se vor alinia noii strategii operaţionale, cu un ciclu de reparații capitale o dată la 4 ani și opriri tehnologice planificate o dată la 2 ani.


Rezultate cheie

Rezultate S1 2021

Rafinăria Petromidia, care reprezintă aproximativ 40% din capacitatea de rafinare din România, a procesat, în primele 6 luni din 2021, un total de 2,72 milioane de tone de materii prime și a obținut 701 mii de tone de benzină, respectiv 1,37 milioane de tone de motorină și combustibil special de aviație. 

În primul semestru din 2021, rafinăria Petromidia a reușit să obțină rezultate bune la randamentul produselor albe (84,67%wt) și la indicele de intenstitate energetică (100,95%).

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale în semestru 1  2021.

Rezultate 2020

Rafinăria Petromidia a procesat peste 4,8 mln. tone de materii prime, obţinând 1,16 mln. tone de benzină şi peste 2,6 mln. tone de motorină şi combustibil special pentru avioane. Divizia a reușit performanţe operaţionale extraordinare într-o conjunctură de piaţă nefavorabilă:

  • Cel mai ridicat randament de motorină din istorie – 51,8% wt.
  • Un randament de produse albe, apropiat de cel de nivelul de referinţă din 2019 – 85,9% wt.
  • Pierderi tehnologice de doar 0,89% wt.
  • Creșterea indicelui de eficienţă energetică până la 99,17%
Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaţionale în anul 2020.

...

VEGA

Unicul producător de normal-hexan, bitum și white spirit din România.

Descoperă mai multe

...

PETROCHIMIA

Divizia petrochimică a rafinăriei Petromidia este unicul producător de polimeri.

Descoperă mai multe