Siguranța angajaților și a contractorilor noștri reprezintă un aspect de maximă importanță și este un element esențial al strategiei și modului nostru de operare.

Complexitatea industriei de rafinare presupune un nivel mai ridicat de risc pentru sănătate, securitatea muncii și mediu. Rompetrol își evaluează în mod continuu principiile și procedurile de sănătate și securitate la nivelul tuturor activităților, pentru a ne asigura că acestea sunt în concordanță cu cele mai bune standarde din domeniu.

Încercăm să ne îmbunătățim rezultatele aplicând o politică uniformă de sănătate și securitate în cadrul tuturor entităților Grupului, dar și în relația cu subcontractorii noștri. Politicile, procedurile și practicile noastre vin în sprijinul angajamentelor pe care ni le-am asumat pentru respectarea drepturilor omului și pentru a oferi fiecărui angajat șansa să fie productiv și în siguranță, să se dezvolte profesional indiferent de sex, naționalitate, vârstă sau alte criterii.

Bunăstare și securitate

Rompetrol este un partener de încredere la nivel mondial, care recunoaște că succesul și puterea afacerii sale se datorează în primul rând oamenilor săi. Pentru ca lucrurile să rămână astfel, Grupul va promova cele mai înalte standarde de calitate, sănătate, siguranță și mediu.

Vom realiza acest lucru prin stabilirea, implementarea și menținerea unui sistem cuprinzător de management al calității, sănătății și securității în muncă și mediului și prin acceptarea responsabilității morale de a proteja sănătatea, siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în activitățile noastre, a angajaților și partenerilor companiei noastre, a familiilor acestora, a clienților și furnizorilor noștri, a comunităților din localitățile în care ne desfășurăm activitatea și a publicului influențat de mediul nostru de lucru.
Siguranța angajaților și a contractorilor noștri reprezintă un aspect de maximă importanță și un angajament ferm al companiei noastre, fiind un element esențial al strategiei și modului nostru de operare. Pentru a asigura siguranța și bunăstarea fiecărui angajat, am implementat standarde și proceduri de securitate în toate domeniile, dar, mai mult, vom continua să construim cultura siguranță înainte de toate:

✔ 10,103 ore de instruire QHSE doar în 2019

✔ 100% angajați incluși în programele de performanță și carieră

✔ Din 89 incidente de HSE din 2019, 4 au fost clasificate ca incidente majore

✔ 0 decese

 


Diversitate și egalitate de șanse

Considerăm că angajații noștri sunt partenerii noștri

Prin urmare, ne străduim să creăm un mediu de lucru sigur și să oferim ateliere și cursuri de formare pentru dezvoltarea aptitudinilor acestora și pentru atingerea întregului lor potențial.

În efortul de a rămâne competitivi și aliniați la cele mai noi tendințe pe o piață în continuă schimbare, Rompetrol a elaborat o serie de cursuri de instruire și se concentrează pe oferirea și implementarea acestor programe special dezvoltate pentru personal. Oferim angajaților oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile profesionale și personale pentru a crea un mediu de lucru în care toată lumea are posibilitatea de a învăța, de a se dezvolta și de a contribui la dezvoltarea activităților.

100% din angajați incluși în programele de performanță și dezvoltare a carierei. Ne angajăm să oferim un loc de muncă bazat pe respect, incluziune, fără discriminare, violență și intimidare. Nu discriminăm pe criterii de gen, rasă, culoare, vârstă, naționalitate, religie, dizabilitate, orientare sexuală, stare civilă sau orice altă caracteristică protejată de legile aplicabile. Mai mult, îmbrățișăm diversitatea și șansele egale ca mijloc de a accesa o gamă largă de talente și de a încuraja inovația.

Ne propunem să continuăm acest demers și să îmbunătățim diversitatea de gen în cadrul operațiunilor noastre globale și, în acest sens, depunem toate eforturile pentru a atrage angajați calificați femei în toate domeniile și funcțiile de business. În anul 2019, 24% din noii angajați au fost femei.