VIATĂ SUSTENABILĂ ȘI DEZVOLTARE

Prin eforturile de a ne minimiza impactul asupra mediului și de a crea valoare pentru toți factorii interesați, urmărim să informăm corespunzător comunitățile în care operăm despre activitățile noastre și dezvoltarea durabilă.

Acordăm o atenție deosebită respectării celor mai bune practici ale sistemului de management al calității sănătate-siguranță-mediu (QHSE).

Autorizațiile privind Gazele cu Efect de Seră, valabile până la sfârșitul anului 2020 (faza III), au fost emise în 2013 pentru ambele rafinării, Petromidia și Vega, efectuându-se audituri externe anuale pentru a verifica calculele de CO2 pentru anul precedent.

Autorizația pentru Rafinăria Petromidia a fost revizuită în iunie 2019 (integrarea emisiilor GES din operațiunile de rafinare și petrochimie).
Rata noastră de recuperare a deșeurilor pentru rafinăria Petromidia în 2019 a fost de 77,5%, cu o rată de producere a deșeurilor de 1,26 kg de deșeuri / tonă de materie primă prelucrată. Rafinăria Petromidia a continuat activitatea de golire a reziduurilor istorice din Batalul nr.1 (aproximativ 12.800 tone).

Reziduurile au fost co-incinerate la CRH prin Ecomaster, entitatea Grupului specializată în servicii ecologice integrate pentru gestionarea deșeurilor industriale. Deșeurile totale înregistrate de rafinăria Vega în 2019 au fost mai mici cu 17%, o scădere de la 736,97 tone în 2018, la 607,46 tone. De asemenea, rafinăria din Ploiești a început tratarea (stabilizarea și solidificarea tarsurilor acide) în batalele istorice ale rafinăriei.

Divizia Operațională de Retail din cadrul Grupului a înregistrat o cantitate totală de deșeuri de 8.560 tone. Rompetrol Downstream a înregistrat o creștere față de anul precedent ca urmare a extinderii rețelei de retail a Grupului (7.388 tone în 2019, față de 5.254 în 2018), în timp ce Rompetrol Gas și-a menținut deșeurile generate la nivelul anului precedent (1.172 tone).
Reducerea costurilor de operare, în paralel cu creșterea disponibilității mecanice şi a celei operaționale a permis o îmbunătățire a Indicelui de Intensitate Energetică pentru Rafinăria Petromidia, acesta situându-se la 97,1 puncte.

O îmbunătățire constantă a indicatorilor energetici poate fi observată începând cu 2012, datorită unor factori precum creșterea complexității rafinăriei în urma implementării proiectului „Pachet 2010”, a unui randament mai mare (creștere de la an la an) și a măsurilor de eficiență energetică (cost redus / fără cost), precum și implementarea a numeroase proiecte menite să îmbunătățească eficiența energetică a rafinăriei.

În anul 2019, la Rafinaria Petromidia s-a înregistrat un consum energetic de 2,99 GJ/tonă raportat la tona de supus, fiind la același nivel cu anul anterior. Costul cu utilităţile a fost 9,6 USD/mt fiind mai mare cu 3,6% (~0,34USD/mt) faţă de anul precedent, datorită creșterii prețurilor la utilităţi. Aportul total de energie pentru Rafinăria Petromidia în 2019 a atins 475.871 MWh, o scădere relevantă în contextul majorării considerabile a capacității de procesare, generată de îmbunătățirea eficienței energetice, precum și de concentrarea sa operațională asupra creșterii performanței energetice.

În ceea ce privește rafinăria Vega, consumul de energie raportat la rata de producție a suferit o scădere cu aproximativ 2% în 2019, rezultat operațional provenit din funcționarea diferită a instalațiilor, precum și măsurile luate pentru reducerea consumului. Consumul de gaz combustibil raportat la tonă (GJ / tonă) a scăzut cu 0,2%, în timp ce consumul de curent electric și abur raportat la tonă (GJ / tonă) a scăzut cu 1,4%. Cu un aport energetic total de 10.940,004 MW în 2019, consumul energetic al Rafinăriei Vega raportat la tonă de supus a înregistrat o creștere cu 6% față de anul precedent.

Datorită debitului scăzut al instalației LDPE și conservării unității HDPE pe parcursul întregului an, Divizia de Petrochimie a înregistrat îmbunătățiri doar la nivelul consumului energetic, de la 5,3 până la 4,9 GJ / tonă de supus. Deoarece utilitățile consumate pe perioada sistării activității contribuie la creșterea valorii indicelui energetic (EIP), Divizia de Petrochimie a înregistrat un indice energetic de 18,7, puțin mai mare decât cel de 18,18 din 2018.

Biodiversitate

Conștientizând responsabilitatea pe care o avem în conservarea biodiversității, Grupul acordă o atenție specială regiunii Mării Negre (unde este situată rafinăria Petromidia) și are grijă de fauna și flora foarte bogată care populează zona. Ne-am angajat să protejăm mediul și să nu îl afectăm, ajutând în același timp oamenii să înțeleagă efectele comportamentului neglijent.

Strategia KMG International se bazează pe principiile reducerii impactului asupra mediului:

Unul din proiectele privind protejarea biodiversității regionale este curățarea periodică a iazurilor și îndepărtarea stufului. Datorită procesului de filtrare în trei etape implementat la rafinăria Petromidia, apa reutilizată nu prezintă pericol pentru biodiversitatea regională.

Cele două iazuri artificiale de la rafinăria Petromidia, care fac parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, găzduiesc peste 4.000 de specii diferite.

Stația de epurare a apelor reziduale Rompetrol Rafinare, care preia atât apa uzată de pe platforma Petromidia, cât și apele menajere ale municipiului Năvodari, include, în plus față de cele două etape de tratare standard (tratare mecanică-chimică și tratare biologică), o a treia etapă constând în două iazuri situate în Rezervația Naturală Delta Dunării. În această ultimă etapă se realizează purificarea naturală a apei înainte de deversarea în Marea Neagră.

Deși inițial au fost create artificial, în timp, datorită condițiilor favorabile (calitatea apei tratate), această suprafață considerabilă de aproximativ 50 de hectare a devenit habitatul multor specii faunistice. În timpul iernii, datorită temperaturii ridicate a apei, iazurile devin un adevărat refugiu pentru păsări.