Rompetrol Rafinare anunţă continuarea programului de remediere şi ecologizare a batalelor istorice din cadrul rafinăriei Vega Ploieşti şi trecerea în etapa cea mai importantă – neutralizarea şi eliminarea efectivă a gudroanelor acide şi a reziduurilor petroliere. Termenul de finalizare a lucrărilor este prognozat pentru 2022, efortul investiţional ridicându-se la câteva zeci de milioane USD.


“Este un proiect important pentru Rompetrol Rafinare şi acţionarul său majoritar – KMG International şi demonstrează angajamentul nostru pentru reducerea continuă a impactului activităţilor şi operaţiunilor asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii comunităţilor locale, dar şi eforturile pentru alinierea la cele mai exigente prevederi din legislaţia naţională şi europeană în domeniu. Realizarea acestui program complex implică nu doar alocarea unor resurse financiare extraordinare, ci şi adoptarea celor mai bune tehnologii disponibile, luarea celor mai riguroase măsuri de siguranţă şi o conlucrare permanentă cu toti cei implicaţi“ declară Yedil Utekov, directorul general al Rompetrol Rafinare.

Batalele reflectă evoluţia industriei de rafinare de peste 160 de ani, gudroanele acide şi reziduurile petroliere fiind rezultate şi depozitate în proporţie covârşitoare în perioada anterioară privatizării rafinăriei Vega Ploieşti (1905-1999).

În momentul privatizării - 1999, cantitatea de deşeuri pe care viitorul acţionar urma să o preia în vederea ecologizării era estimată la circa 62.000 tone, ulterior constatându-se că volumul existent în batale este de cel puţin 4 ori mai mare. Până în prezent, a fost eliminată o cantitate de peste 80.000 tone, costurile aferente ridicându-se la circa 17.4 milioane USD.

Etapa actuală implică două direcţii principale: tratarea gudroanelor şi transformarea acestora într-un deşeu solid, care va fi depozitat on site fără pericol pentru sănătate şi mediu, precum şi valorificarea prin co-incinerare în unităţi autorizate (fabrici de ciment). Reziduurile petroliere au proprietăţi şi caracteristici fizico-chimice diferite, cum ar fi nivelul de aciditate sau densitate, diferenţele fiind generate de modalităţile de procesare a ţiţeiului care au fost utilizate în trecut precum şi de produsele rafinate obţinute.

Pentru protejarea comunităţilor locale din Blejoi şi Ţânţăreni, rafinăria a dezvoltat şi implementat un program de măsuri, prin care se numără crearea unei perdele verzi în jurul batalelor, monitorizarea constantă a pânzei freatice prin intermediul a peste 20 foraje, amplasarea de staţii de monitorizare a aerului, montarea de panouri fonoizolante pentru reducerea zgomotului, exhaustoare/„aspiratoare” industriale pentru reţinerea prafului şi gazelor, staţii de desprăfuire, precum şi de spălare utilaje si autovehicule, dar şi utilizarea perdelelor de apă pentru reţinerea particulelor.

Operaţiunile vor fi monitorizate prin măsurători on-line ale parametrilor de mediu şi prin măsurători perimetrale pentru respectarea limitelor maxime de zgomot admise prin lege. În plus, rafinăria va monta în perioada următoare un panou electronic de afişaj la limita perimetrului său, care va oferi în timp real celor interesaţi principalii parametri de mediu.

Pentru aprovizionarea cu produsele necesare, precum şi pentru evacuarea către punctele autorizate de valorificare a gudroanelor tratate, s-a stabilit o cale de acces dedicată către DN1B – centura Ploieşti. Traseul a fost ales şi agreat împreună cu autorităţile locale, pentru reducerea impactului asupra zonelor rezidenţiale.

În prima fază, traficul zilnic este estimat la circa 5 camioane, acesta urmând să se modifice, după caz, în funcţie de volumul şi necesarul de produse/materiale. Programul de lucru aprobat pentru desfăşurarea operaţiunilor de remediere a batalelor este de luni până vineri, 10 ore pe zi, cu pauză de o oră.

“Cu sprijinul comunităţilor locale şi al autorităţilor de resort ne dorim să finalizam cu succes acest amplu proiect de mediu - unul dintre cele mai ample de pe teritoriul României. Un criteriu major în  alegerea soluţiei tehnologice l-a reprezentat şi sustenabilitatea acesteia, compania urmând să asigure monitorizarea zonei şi a surselor de apă pe o perioadă de 30 de ani de la încheierea lucrărilor” adaugă Yedil Utekov.

Eliminarea gudroanelor acide istorice nu este singura investiţie de mediu în derulare pentru rafinaria Vega. În acest an, Rompetrol Rafinare are în derulare investiţii de circa 8 milioane de dolari pentru a menţine rafinaria Vega la cele mai înalte standarde de calitate, de mediu şi pentru siguranţa angajaţilor şi a oraşului Ploieşti.

Cu o capacitate de prelucrare de circa 400.000 tone/an, unitatea din Ploieşti funcţionează în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari, care ii asigura materiile prime/semifabricate necesare obţinerii de produse şi soluţii speciale (solvenţi ecologici, bitum cu destinaţie specială, combustibili ecologici pentru încălzire, alte produse dedicate – white – spirit, n-hexan etc).

În prezent, Rompetrol Rafinare operează Petromidia Năvodari - cea mai mare rafinărie din România şi una dintre cele mai moderne şi complexe din regiunea Mării Negre, Vega Ploieşti - cea mai longevivă unitate de prelucrare în funcţiune (1905) şi singurul producător intern de bitum şi hexan, dar şi divizia de petrochimie - unicul producător de polimeri.

Compania este deţinută în principal de KMG International (54,63%; direct si indirect) şi statul român prin Ministerul Energiei (44,69%).
 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice

KMG International