4700 de puieţi de plop alb au fost plantaţi săptămâna aceasta la Măneşti, judeţul Prahova, pe o suprafaţă de 2,8 ha, într-o iniţiativă de împădurire a Rompetrol în parteneriat cu Plantăm fapte bune în România.

Demersul face parte din angajamentul companiei de a contribui la creşterea suprafeţelor împădurite şi asigurarea unui aer curat pentru locuitorii comunităţii prahovene. În sezonul de toamnă sunt planificate plantări de plop alb şi negru în comuna Drăgăneşti pe un teren de 5 ha, proprietatea statului şi administrat de Ocolul Silvic Ploieşti. Plopul alb şi plopul negru sunt specii autohtone ce se pretează pe mai multe categorii de terenuri degradate, dar în mod special pe cele supuse inundării.

Sunt specii rustice ce cresc rapid şi schimbă substanţial peisajul într-un timp redus, de 2-3 ani.
 

Împădurirea terenurilor este o măsură menită, în principal, să contribuie la reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă prin captarea CO2, la reducerea eroziunii solului, cresterea retentiei apei in sol, precum şi la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi conservarea speciilor de floră şi faună.

Acest demers contribuie la trei obiective din Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă: (13) Acţiune Climatică, (15) Viaţa Terestră şi (17) Parteneriate pentru Realizarea Obiectivelor.