Indicatori Consolidaţi*

 

2022

2021

Cifra de afaceri brută

USD

6.572.037.534

4.619.086.978

EBITDA

USD

464.457.570

106.794.756

Rezultat net

USD

90.343.783

(186.783.895)
Notă: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L şi Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
 

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în 2022, o îmbunătăţire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari comparativ cu anul 2021, susţinute cu un nivel de producţie în creştere.

„Rompetrol Rafinare a rămas, şi în 2022, un factor de stabilitate naţional şi regional, prin impactul generat de produsele petroliere distribuite în România şi în zona Mării Negre. Anul precedent a fost unul complex, cu un context regional atipic şi cu o revizie generală efectuată în grafic şi în deplină siguranţă. Cu toate acestea, rafinăriile noastre au avut un grad de utilizare ridicat şi au susţinut planurile operaţionale proiectate, în cele mai bune condiţii de securitate în muncă şi protecţie a mediului”, a declarat Felix Crudu – Tesloveanu, Director General Rompetrol Rafinare.

Cifra de afaceri brută atinsă de Rompetrol Rafinare, în 2022, a fost de peste 6,5 miliarde de dolari, în creştere cu 42%, profitul operaţional (EBITDA) a fost de circa 464 de milioane de dolari, iar rezultatul net a înregistrat o valoare pozitivă de 90,3 milioane de dolari.

În 2022, a existat o serie de factori care au avut impact asupra rezultatelor financiare preliminare, cum ar fi sancţiunile impuse de Uniunea Europeană, care au influenţat oferta de materie primă din piaţă sau creşterea preţurilor la utilităţi, în special la gaze naturale şi energie electrică.

Cu toate acestea, compania a luat toate măsurile necesare pentru adaptarea la condiţiile de piaţă şi a reuşit, cu sprijinul KazMunayGas şi a diviziei de trading a Grupului KMG International (Rompetrol), să asigure un flux stabil de ţiţei pentru rafinăria Petromidia, securizând, astfel, livrări neîntrerupte, în special pentru piaţa din România.

În 2022, Rompetrol Rafinare a realizat exporturi în valoare de circa 1,7 miliarde de dolari. Cantităţile totale exportate de rafinăriile Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-au ridicat la aproximativ 1,8 milioane de tone.

De asemenea, compania este un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 425 de milioane de dolari în trimestrul 4 al lui 2022, respectiv 1,56 miliarde de dolari pe tot parcursul anului precedent. Valoarea cuprinde toate taxele datorate şi plătite de Rompetrol Rafinare către statul român, cum ar fi: accize, TVA, contribuţii salariale şi alte impozite.

În ceea ce priveşte taxa de solidaritate, compania estimează o contribuţie de 124,6 milioane de dolari, reflectând-o în situaţiile financiare preliminare neauditate pentru anul 2022. În conformitate cu legea care va aproba OUG 186, va fi stabilit exact cuantumul taxei de solidaritate, pe care Rompetrol Rafinare ar urma să o plătească, respectând toate reglementările în vigoare.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar

 

2022

2021

Cifra de afaceri brută

USD

5.592.084.863

3.772.009.887

EBITDA

USD

467.592.027

31.598.260

Rezultat net

USD

155.227.307

(193.616.606)

Indicator operaţional

     

Materii prime prelucrate - Petromidia

kt

5.258

4.586

Materii prime procesate - Vega

kt

373

321

Vânzări carburanţi intern

kt

2.419

2.333

Vânzări carburanţi export

kt

1.445

1.167

*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societăţii Rompetrol Rafinare, referitoare la rafinăriile Petromidia şi Vega. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează - (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operaţional (EBITDA) împărţit la volumul vânzărilor.

 

Cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de rafinare a atins 5,6 miliarde de dolari, profitul operaţional (EBITDA) a ajuns la o valoare de circa 467,5 milioane de dolari, în timp ce rezultatul net a fost de aproximativ 155 de milioane de dolari.

Rezultatele în creştere au fost susţinute de marjele înregistrate în toată industria de rafinare. Un indicator relevant este marja europeană, care în 2022 a consemnat creşteri record, atingând 270 USD/tonă, plecând de la o medie de 33,7 USD/tonă. Nivelul mediu al marjei europene de rafinare a fost de 130,4 USD/tonă, în 2022.

În 2022, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat aproximativ 5,26 milioane de tone de materii prime, reuşind să producă 1,41 milioane de tone de benzină şi aproape 2,7 milioane de tone de motorină şi combustibil special de aviaţie. Din cele aproape 4,1 milioane de tone de carburanţi, 63% au fost direcţionaţi către piaţa internă.

Rezultatele operaţionale au fost susţinute de un grad de utilizare a capacităţii de rafinare ridicat, de 87%, în condiţiile în care Petromidia a avut fluxurile tehnologice sistate în perioada martie – aprilie 2022, pentru efectuarea lucrărilor din cadrul reviziei generale.

Rafinăria Petromidia a reuşit să atingă, în 2022, performanţe operaţionale foarte bune, cum ar fi randamentul produselor albe de 85,55%wt, un randament de combustibil de aviaţie record, de 6,5%, dublu faţă de cel din 2021, ca urmare a reţetelor optimizate de ţiţei şi producţie motorine şi o pierdere tehnologică de doar 0,80%wt, cea mai scăzută valoare înregistrată după implementarea „Pachetului 2010” – cel mai amplu program de investiţii realizat în istoria rafinăriei.

Rafinăria Vega Ploieşti, singurul producător de bitum şi hexan din România, a procesat aproximativ 373 mii de tone de materii prime, o creştere de 16% comparativ cu anul 2021.

Rafinăria Vega a obţinut rezultate operaţionale foarte bune la consumul energetic – 2,34 GJ/tonă, respectiv la disponibilitatea mecanică – 98,69%. 2022 a consemnat şi dezvoltarea unui nou produs, n-heptan, un solvent care are aplicaţii în zona de petrochimie, în procesele de producţie a polimerilor.

Segmentul de petrochimie*

Indicator financiar

 

2022

2021

Cifra de afaceri brută

USD

202.248.543

186.396.379

EBITDA

USD

(66.597.392)

1.260.196

Rezultat net

USD

(85.840.566)

(20.295.350)

Indicator operaţional

     

Propilenă procesată

kt

126

110

Etilenă procesată

kt

44

37

Producţie totală polimeri

kt

129

106

Total vânzări din producţia proprie

kt

138

111

Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare şi activitatea societăţii Rompetrol Petrochemicals SRL.

În 2022, segmentul de petrochimie a reuşit să-şi majoreze cifra de afaceri brută la 202 milioane de dolari, comparativ cu 186 de milioane de dolari, în 2021. Divizia petrochimică a procesat, în 2022, 170 de mii de tone de materii prime (propilenă şi etilenă), în creştere cu circa 15% faţă de 2021.

Producţia totală de polimeri a Diviziei de Petrochimie a fost de 129 kt în 2022, în creştere cu 21% faţă de 2021, ca urmare a funcţionării constante a instalaţiilor de polipropilenă (PP) şi polietilene de joasă densitate (LDPE).

Prin activitatea operaţională din 2022, singurul producător intern de polimeri a continuat să-şi onoreze livrările către partenerii din industriile de profil şi a susţinut, pe orizontală, diverse sectoare de producţie.

Segmentul de petrochimie al Rompetrol Rafinare este unicul producător de polipropilenă şi polietilene din România şi abordează o strategie dinamică de dezvoltare, urmărind să menţină un avantaj competitiv, odată ce piaţa se va stabiliza.

Segmentul de distribuţie*

Indicator financiar

 

2022

2021

Cifra de afaceri brută

USD

3.958.874.423

3.256.820.738

EBITDA

USD

72.145.890

70.792.122

Rezultat net

USD

32.433.701

24.604.050

Indicator operaţional

     

Cantităţi carburanţi - retail

kt

994

935

Cantităţi carburanţi - en-gros

kt

977

1.181

Cantităţi GPL vândute

kt

337

319

*Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuţie a înregistrat aproape 4 miliarde de dolari în anul 2022, iar rezultatul operaţional (EBITDA) a atins un nivel de 72,1 milioane de dolari.

Vânzările de carburanţi (retail şi en-gros) s-au ridicat la 1,97 milioane de tone, în scădere cu 6,8% faţă de anul 2021, în timp ce cantităţile vândute în retail au înregistrat o creştere de 6,4%. Segmentul de distribuţie a înregistrat vânzări totale de carburanţi (inclusiv GPL), la 2,3 milioane de tone.

În 2022, comparativ cu 2021, media cotaţiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în USD (moneda de referinţă) a înregistrat o creştere de 78,8% pentru motorină, respectiv 47% pentru benzină. De asemenea, în moneda naţională, cotaţia internaţională a motorinei a crescut cu 101,5%, iar cotaţia internaţională a benzinei a crescut cu 65,8%, faţă de anul 2021.

Compania Rompetrol Downstream, subsidiară a Rompetrol Rafinare, s-a conformat voluntar măsurilor adoptate de Guvern pentru reducerea preţurilor carburanţilor în anul 2022. Impactul compensării preţurilor la carburanţi cu 25 bani pe litru (diferenţa până la 50 bani pe litru fiind susţinută de stat), este de 35 de milioane de dolari, sumă care a fost suportată de companie pentru a susţine măsura luată de autorităţi.

La finalul anului 2022, reţeaua de distribuţie din România a ajuns la 1.257 de puncte de comercializare, aici incluzând reţeaua de staţii proprii, staţii partener şi staţii mobile: expres, baze interne de 9 şi 20 metri cubi.
 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice

KMG International