Indicator Consolidat*

 

T1 2023

T1 2022

Cifra de afaceri brută

USD

1.284.180.516

1.169.664.830

EBITDA

USD

100.895.549

(86.692.998)

Rezultat net

USD

14.449.232

(132.802.674)

*Notă: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L şi Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), a atins, în primul trimestru din 2023, o cifră de afaceri brută consolidată de circa 1,3 miliarde de dolari, în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Evoluţia a fost determinată de cantitatea mai mare de materii prime procesate şi produse obţinute în rafinăria Petromidia, care a susţinut creşterea volumului de vânzări, comparativ cu T1 2022.

Profitul operaţional (EBITDA) înregistrat a fost de 100 de milioane de dolari, iar rezultatul net a fost unul pozitiv, de 14,5 milioane de dolari, în ciuda scăderii cotaţiilor de pe piaţa internaţională a ţiţeiului şi produselor rafinate – scăderi de 20% la ţiţei, 10% pentru benzină şi 8% pentru motorină, comparativ cu nivelurile din trimestrul 1 al anului trecut.

Rezultatele în creştere au fost obţinute şi în contextul în care, timp de aproximativ 10 zile, rafinăria Petromidia a funcţionat la capacitate redusă, pentru lucrări de mentenanţă, la începutul lunii februarie.

Rompetrol Rafinare a continuat să comercializeze produsele obţinute, preponderent pe piaţa internă, pentru a asigura cererea crescută de carburanţi, la nivelul României. Astfel, în T1 2023, compania a direcţionat 63% din benzinele şi motorinele produse în Petromidia, către piaţa domestică.

În acelaşi timp, Rompetrol Rafinare a susţinut, cu volume importante de produse petroliere, subsidiarele Grupului KMG International, Rompetrol fiind cel mai important furnizor de carburanţi din Republica Moldova, Georgia şi cu o prezenţă semnificativă în Bulgaria.

Valoarea totală a exporturilor realizate de Rompetrol Rafinare (prin diviziile de rafinare şi petrochimie) în primul trimestru al anului, s-a ridicat la 334 de milioane de dolari, în creştere cu 22%, comparativ cu perioada T1 2022, pe fondul unui volum cu 45% mai mare al cantităţilor de produse exportate – 462 de mii de tone în perioada ianuarie – martie 2023.

Rompetrol Rafinare a fost, şi în primul trimestru al anului, un contributor major la bugetul de stat al României, plătind peste 367 de milioane de dolari în primele trei luni din 2023.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar

 

T1 2023

T1 2022

Cifra de afaceri brută

USD

1.117.123.660

979.353.940

EBITDA

USD

100.061.689

(66.720.962)

Rezultat net

USD

22.246.781

(100.349.838)

Indicator operaţional

     

Materii prime prelucrate - Petromidia

kt

1.279

980

Materii prime procesate - Vega

kt

76

69

Vânzări carburanţi - intern

kt

572

466

Vânzări carburanţi - export

kt

329

239

*Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează - (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operaţional (EBITDA) împărţit la volumul vânzărilor.

Segmentul de rafinare al companiei a înregistrat rezultate în creştere, în ceea ce priveşte cifra de afaceri brută - 1,1 miliarde de dolari, evoluţie de 14% comparativ cu T1 2022. De asemenea, Rompetrol Rafinare a reuşit să obţină rezultate pozitive la profitul operaţional (EBITDA) – 100 milioane de dolari, respectiv rezultatul net – 22,3 milioane de dolari.

În primul trimestru al lui 2023, rafinăria Petromidia a procesat 1,28 milioane de tone de materii prime, ţiţeiul provenind exclusiv din Kazahstan, cu sprijinul unicului acţionar al Grupului KMGI – KazMunayGas.

Volumele au înregistrat o creştere de 31%, faţă de trimestrul 1 din 2022, ceea ce a susţinut un nivel de producţie ridicat, cu 343 de mii de tone de benzine şi 620 de mii de tone de motorine produse în rafinăria Petromidia. Astfel, cea mai mare rafinărie din ţară a reuşit să atingă un randament al produselor albe de 83,51%wt.

Rezultatele operaţionale au fost atinse cu un grad de utilizare a capacităţii de rafinare de 86%, determinat de operaţiunile tehnologice programate din primul trimestru al anului, care au presupus schimbarea şi regenerarea catalizatorilor, decocsare şi alte lucrări specifice de mentenanţă.

În primele trei luni din acest an, rafinăria Vega Ploieşti a crescut cantitatea de materie primă procesată cu 10%, faţă de primul trimestru din 2022, cu peste 76 de mii de tone de materii prime prelucrate, în vederea obţinerii de produse petroliere speciale, cu valoare adăugată pe piaţa de profil.

Rafinăria Vega este singura unitate de profil din România cu capabilitatea de obţinere a unor produse speciale, precum bitumul rutier şi cel cu polimeri, hexan sau solvenţi ecologici. Bitumul este comercializat exclusiv intern, Rompetrol Rafinare având o cotă de piaţă de aproape 20% din necesarul naţional, iar produse precum hexanul şi solvenţii ecologici sunt direcţionate, în mare măsură, pe pieţele externe.

Segmentul de petrochimie*

Indicator financiar

 

T1 2023

T1 2022

Cifra de afaceri brută

USD

41.519.090

70.294.102

EBITDA

USD

(19.723.976)

(7.575.157)

Rezultatul net

USD

(19.902.393)

(11.322.679)

Indicator operaţional

     

Propilenă procesată

kt

32

27

Etilenă procesată

kt

4

10

Producţie totală polimeri

kt

26

28

Total vânzări

kt

36

40

*Notă: Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare şi activitatea societăţii Rompetrol Petrochemicals SRL.

În trimestrul 1 2023, producţia totală de polimeri a diviziei de petrochimie a fost de 26,3 mii de tone, în uşoară scădere faţă de perioada similară a anului trecut. De asemenea, vânzările totale ale segmentului petrochimic au înregistrat o scădere de 10%, ajungând la 36 de mii de tone comercializate în ianuarie – martie 2023.

Instalaţia de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului de petrochimie funcţionează 100% cu etilenă din import, iar instalaţia de Polipropilenă (PP) funcţionează cu materie primă produsă şi livrată intern de către rafinăria Petromidia.

Segmentul de petrochimie este singurul producător de polipropilenă şi polietilene din România, reuşind constant să-si majoreze cota de piaţă, inclusiv pe categoriile secundare de produse.

Segmentul de distribuţie*

Indicator Financiar

 

T1 2023

T1 2022

Cifra de afaceri brută

USD

792.860.536

772.603.944

EBITDA

USD

20.684.522

(4.544.141)

Rezultatul net

USD

12.987.743

(13.122.078)

Indicator Operaţional

     

Cantităţi carburanţi - retail

kt

242

214

Cantităţi carburanţi - en-gros

kt

195

203

Cantităţi GPL vândute

kt

68

75

*Notă: Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas.

În primul trimestru al anului, cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de distribuţie a înregistrat o valoare de peste 792 de milioane de dolari, în uşoară creştere, comparativ cu perioada ianuarie – martie 2022.

Media cotaţiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în dolari (moneda de referinţă), a consemnat o scădere de aproape 8% pentru motorină, respectiv, 10% pentru benzină. Din cauza deprecierii leului în raport cu dolarul, cotaţia internaţională a motorinei a scăzut, în moneda naţională (RON), cu circa 4%, iar cotaţia internaţională a benzinei, cu 6,5%, comparativ cu perioada ianuarie – martie 2022.

Divizia de distribuţie a consemnat, în T1 2023, vânzări cu 13% mai mari în segmentul de retail (242 de mii de tone în ianuarie – martie 2023), faţă de primele trei luni din 2022. Vânzările en-gros de carburanţi au însumat 195 de mii de tone, volum în uşoară scădere faţă de T1 2022.

La finalul lui martie 2023, Rompetrol Downstream a ajuns la o reţea de 1.284 de puncte de comercializare (reţeaua de staţii proprii, staţii partener, staţii mobile: expres, baze interne de 9 şi 20 de metri cubi).

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice
KMG International