Grupul KMG International - Rompetrol aniversează 15 ani în cadrul companiei naţionale de petrol şi gaze din Kazahstan – KazMunayGas. Cu sprijinul unicului său acţionar, Rompetrol şi-a continuat dezvoltarea activităţilor de rafinare ţiţei, comerţ cu materii prime şi produse petroliere, dar şi distribuţia de carburanţi în Europa şi regiunea Mării Negre.

„Preluarea Rompetrol în 2007 a reprezentat un angajament ferm din partea KMG pentru România şi regiunea Mării Negre, un parteneriat strategic pentru consolidarea sectorului energetic şi extinderea prezenţei în Europa, dar şi un factor de stabilitate în asigurarea aprovizionării cu ţiţei şi produse petroliere. În cei 15 ani, KMG a devenit, prin KMG International (Rompetrol), cel mai mare rafinor intern şi cel mai important furnizor de carburanţi pentru industria aeronautică, şi-a consolidat poziţia de unic producător de produse speciale (polimeri, bitum), având şi o contribuţie majoră în economia naţională, prin investiţiile realizate, locurile de muncă create, contribuţiile la bugetul de stat şi exporturile în regiune”, declară Ilias Kuldzhanov, Group Chief Executive Officer al KMG International.

Anunţată la finele lunii august 2007, tranzacţia prin care KazMunayGas a preluat 75% din Grupul Rompetrol a primit, pe 19 noiembrie 2007, aviz favorabil din partea Comisiei Europene. În iunie 2009, compania preia şi diferenţa de 25%, devenind astfel unicul acţionar al Grupului Rompetrol (în prezent, KMG International).

În cei 15 ani de prezenţă în România, KazMunayGas şi KMG International şi-au concentrat investiţiile în modernizarea şi creşterea capacităţilor de rafinare, menţinerea şi diversificarea produselor obţinute, dezvoltarea şi securizarea lanţurilor de aprovizionare cu materii prime şi transfer a produselor petroliere, dar şi în extinderea şi alinierea benzinăriilor Rompetrol din regiune la noile tendinţe şi tehnologii.

Sectorul de rafinare din Europa a înregistrat, în perioada 2007 – 2022, o scădere semnificativă a numărului şi a capacităţilor de prelucrare, atât pe fondul crizei financiare, a investiţiilor necesare pentru retehnologizări şi obligatorii pentru alinieri la noile norme de mediu, cât şi a evoluţiei cererii de produse petroliere. Cererea în UE a consemnat o scădere de circa 10% în perioada 2009-2014 (în special, a cererii de păcură şi benzină), o uşoară majorare în perioada 2015 – 2019 (în principal datorită creşterii cererii de motorină, benzină şi kerosen), o scădere de 12% în 2020 - o consecinţă a pandemiei de COVID-19 şi, ulterior, o creştere de 4,5% în 2021 (relaxare restricţii COVID-19, reluare activităţi).

În aceste condiţii, eforturile KMG International au vizat menţinerea în funcţiune a unităţilor de producţie din România (rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti), dar şi dezvoltarea acestora – de la o capacitate nominală de 3,5 milioane tone de materii prime în 2007, la peste 5 milioane tone în prezent, de la producţia de carburanţi Euro 4, la exclusiv Euro 5, alinierea la standardele BAT (Best Available Technologies) şi Industry 4.0 (cloud computing şi analiză, inteligenţă artificială, învăţarea automată în unităţile de producţie şi pe parcursul operaţiunilor).

În prezent, rafinăria Petromidia Năvodari este cea mai mare unitate de profildin România şi una dintre cele mai moderne şi complexe din regiunea Mării Negre. Aceasta are un indice de complexitate Nelson de 11.4 şi prelucrează ţiţei cu conţinut ridicat de sulf, având cel mai mare randament de produse albe din regiune (85%) - pe locul 9 din cele 250 de rafinării din Europa şi Africa (*Wood MacKenzie 2015).

Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an şi o istorie de peste 117 ani, rafinăria Vega Ploieşti şi-a consolidat, pe plan intern, poziţia de unic producător şi furnizor de produse speciale, obţinute exclusiv din materiale semifabricate, livrate de rafinăria Petromidia (hexan, solvenţi ecologici, white spirit, combustibil lichid uşor, bitumuri de drumuri şi speciale).

O altă direcţie vizată de KMGI a fost repornirea şi modernizarea unităţilor de petrochimie de pe platforma Midia Năvodari, Rompetrol Rafinare fiind, în prezent, singurul producător intern de polimeri.

Pozitionată strategic pe malul Mării Negre, rafinăria Petromidia a prelucrat, în perioada 2007 - primele 9 luni din 2022, o cantitate totală de peste 74,5 milioane de tone de materii prime, din care circa 65,3 milioane de tone de ţiţei. Necesarul de ţiţei a fost asigurat preponderent din Kazahstan – KEBCO (Kazakh Export Blend Crude Oil), prin intermediul conductelor Tengiz – Novorossiysk şi Atyrau – Samara – Sheskharis/Novorossiysk. Petromidia are capabilitatea şi flexibilitatea necesară pentru a procesa şi alte tipuri de ţiţei, în funcţie de reţetele de obţinere a produselor petroliere şi a randamentelor dorite.

Evoluţia s-a reflectat şi la nivelul economiei naţionale, atât prin locurile de muncă – directe şi indirecte (peste 15.000 de persoane), partenerii comerciali, cât şi prin contribuţiile la bugetul de stat (peste 20 de miliarde USD în ultimii 15 ani). De asemenea, creşterea cantităţilor de produse petroliere obţinute au susţinut şi balanţa comercială a României, prin exporturi în valoare totală de circa 18,3 miliarde USD, atât către subsidiarele Grupului, dar şi către alţi parteneri tradiţionali din regiune (Turcia, Serbia, Grecia, etc).

KMG International desfăşoară ample activităţi de aprovizionare şi comerţ cu produse petroliere în regiunea Mării Negre, prin depozitele şi benzinăriile Rompetrol din Republica Moldova, Georgia şi Bulgaria. Prin investiţiile realizate şi continuitatea asigurării de produse, Rompetrol este cel mai mare furnizor de carburanţi în Republica Moldova şi Georgia, dar şi unul dintre cei mai importanţi din Bulgaria.

Consolidarea şi dezvoltarea prezenţei Rompetrol în România s-a reflectat şi în extinderea punctelor de distribuţie carburanţi şi a volumelor comercializate de Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România. De exemplu, numărul punctelor s-a triplat în perioada septembrie 2007 – septembrie 2022, de la 376, la 1.235 de unităţi (staţii proprii, staţii partener, staţii mobile: expres, baze interne).

În această perioadă, benzinăriile Rompetrol au înregistrat un trend ascedent, atât ca şi număr de puncte distribuţie carburanţi, cât şi din punct de vedere al designului şi alinierii la noile tendinţe tehnologice. Prin două campanii majore de rebranding (2013 şi 2019), optimizarea modului de administrare şi operare a acestora, implementarea de noi tehnologii (panouri solare, puncte de încărcare electrică, iluminare led, senzori, automatizări, echipamente pentru creşterea gradului de protejare a mediului, etc.), introducerea de noi produse, servicii şi metode de plată, benzinăriile Rompetrol au devenit un standard de calitate pentru client şi industria de profil.

La nivel regional, Grupul a pus accent în extinderea prezenţei Rompetrol în zona de trading cu produse petroliere şi retail - distribuţia en-gros şi en detail de carburanţi auto, dar şi extinderea serviciului Fill&Go, a implementării noului concept de staţie, extinderea zonei de shop & gastro, comercializarea de carburanţi Euro 5. Numărul staţiilor operate în Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia s-a majorat, de la 90, la circa 220 de unităţi, operaţiunile fiind susţinute de 7 depozite de carburanţi.

„Ne asumăm cu responsabilitate rolul nostru în contextul actual, dar privim cu încredere spre viitor şi ne dorim ca toate proiectele dezvoltate în ultimii 15 ani să contribuie la o dezvoltare sustenabilă a acestei industrii. Avem specialişti extrem de bine pregătiţi, avem o platformă solidă de unităţi de producţie şi logistică, un acţionar care ne este alături şi ne sprijină iniţiativele, iar viitorul pe care ni-l dorim este unul de care să beneficieze multe generaţii de acum înainte”, adaugă Ilias Kuldzhanov.

KMG International în parteneriat cu Statul Român, prin Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie, au pus, în 2018, bazele Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român, menit să susţină dezvoltarea sectorului energetic local. Printre proiectele selectate, până în prezent, şi în curs de implementare, se numără construcţia unei centrale de cogenerare pe platforma Midia Năvodari, crearea unei reţele de distribuţie carburanţi, dar şi alte proiecte vizând modernizarea şi extinderea rafinăriei Petromidia. Valoarea acestora se ridică, în prezent, la circa 315 milioane de dolari.

 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice