KMG International este membru sau participant în următoarele inițiative și organizații, pentru a avea acces la expertiza asociațiilor cu privire la cele mai bune practici în afaceri, tehnica petrolieră și industrie:

ROMPETROL ROMANIA

FIC - Consiliul Investitorilor Străini

Dialogul dintre factorii de decizie și comunitatea de investiţii străine condiția cheie pentru îmbunătățirea climatului pentru investiții, stimulând în același timp dezvoltarea economiei românești.

AMCHAM ROMANIA - Camera de Comerț Româno‑Americană

Dedicată facilitării unui dialog deschis între comunitatea de afaceri și autoritățile centrale, promovează în mod transparent soluții și priorități menite să transforme România într-un mediu propice pentru afaceri și să sporească competitivitatea economică a țării în regiune și la nivel european.

NRCC - Camera de Comerț Olandeză-Română

Susţine şi promovează comunitatea de afaceri olandeză-română. Creează oportunităţi de afaceri în cadrul comunităţii sale active de membri, acționând ca un partener de consultanţă între sectorul de afaceri şi Guvernul României.

CRE - Centrul Român al Energiei

Obiectivul general al CRE este acela de a promova participarea instituţiilor membre, a statului român şi a companiilor private din sectorul energiei în procesul de luare a deciziilor al instituţiilor europene, participarea la parteneriate europene, la programele de finanţare ale instituţiilor europene şi la realizarea activităţii de reprezentare în interesul instituţiilor din sectorul energiei din România.

ROPEPCA - Asociația Română de Explorare și Producție Petrolieră

Misiunea ROPEPCA este de a oferi o voce comună sectorului de explorare și exploatare onshore din România, prin creșterea gradului de conștientizare asupra industriei și a importanței sale pentru economia națională și piața forței de muncă.

Grupul Central-Eastern Europe and Caspian Scout (CEEC)

Grup de companii cu active în domeniul explorării și exploatării de petrol și gaze din zona Europei Centrale de Est și Caspice, care are ca scop susținerea comunității regionale de petrol și gaze.

Grupul urmărește să acopere toate aspectele activităților de Upstream din regiune și include o varietate mare de membri – jucători majori, regionali, sau independenți cu businessuri mici și mijlocii, jucători de nișă și start-upuri, precum și autorități naționale și autorități de reglementare.

IAA - Asociaţia Internaţională de Publicitate

Un parteneriat strategic unic creat să apere interesele comune ale tuturor membrilor în întregul spectru al comunicării de marketing - de la cumpărători de publicitate la grupuri media, agenții și companii de marketing direct sau profesioniști independenți.

RAC - Consiliul Român pentru Publicitate

O organizație profesională, neguvernamentală, non-profit și independentă. Principala activitate a Consiliului este reprezentată de auto-reglementarea în domeniul publicităţii.

ROMPETROL MOLDOVA

AMCHAM

Misiunea sa constă în cooperarea cu guvernul Republicii Moldova și cu liderii din domeniul afacerilor pentru a încuraja un climat de afaceri mai favorabil în Moldova.

FIA - Asociaţia Investitorilor Străini

Principala misiune a Asociaţiei este aceea de a facilita dialogul dintre factorii de decizie relevanţi și investitorii străini pentru a crea un mediu solid pentru investiţiile străine directe.

AIR - Asociația Investitorilor Români în Moldova

Reunește companii cu capital românesc în Moldova și reprezintă o platformă pentru dezvoltarea și atragerea investițiilor românești în cadrul economiei naționale.

ROMPETROL BULGARIA

BPGA - Asociația Bulgară de Petrol şi Gaze

Fondatorii acesteia sunt ghidaţi de dorinţa de a-şi maximiza potenţialul pentru a proteja interesele distribuitorilor, producătorilor și comercianţilor cu amănuntul de produse de petrol și gaze, dezvoltarea comerţului şi industriei cu petrol și gaze în Bulgaria prin reafirmarea statutului egal al subiecţilor economici și prin concurenţa loială.

Asociaţia de Afaceri Bulgaria-Kazahstan

Are ca scop furnizarea unei asistenţe complexe pentru promovarea și extinderea comerţului, cooperării economice şi ştiinţifice şi tehnice între organizaţiile de afaceri din Republica Bulgaria şi Republica Kazahstan.

Asociaţia de Afaceri Bulgaria-România

Obiectivul principal al acesteia este de a furniza sprijin comunităţii de afaceri din ambele ţări pentru a creşte competitivitatea acestora și a le ajuta să îşi creeze capacitatea de a se dezvolta și a se extinde atât în ţara vecină, cât şi la nivel internațional.

Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei

Local organization of businesses and companies in Sofia with the intention to develop and further the interests of local companies and businesses in Bulgaria.

ROMPETROL GEORGIA

NIA - Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Produse Petroliere

Principalul scop al asociaţiei este acela de a monitoriza și analiza piaţa petrolieră, pentru a proteja interesele membrilor săi şi, de asemenea, pentru a coopera cu autorităţile legislative și executive pentru îmbunătăţirea și progresul continuu al sectorului reprezentat.