Abordarea noastră în ceea ce privește prezentarea impactului material și a performanței la nivelul sustenabilității este de a publica informații relevante într-o manieră integrată și cuprinzătoare, astfel încât să fie ușor accesibilă părților interesate.

Ca jucător important în sectorul energetic, ne confruntăm cu provocarea de a aborda o gamă largă de stakeholderi externi, cu cerințe adesea divergente, de la organele de reglementare și autoritățile ale statului la acționari,angajați, sindicate, clienți, formatori de opinie, precum reprezentanți mass-media, membrii comunităților, fie ca indivizi, fie ca membri ai diferitelor organizații și asociații.

Conținutul raportului nostru anual de sustenabilitate este determinat de o evaluare detaliată a materialității, prin care identificăm și analizăm aspectele materiale cu cea mai mare relevanță atât pentru business-ul nostru, cât și pentru stakeholderi pe parcursul anului analizat, aspecte care vor continua să prezinte un nivel ridicat de importanță și în viitorul apropiat.


În concordanță cu principiile GRI, aspectele importante pentru stakeholderii noștri au fost prioritizate în elaborarea conținutului pentru acest raport.

Prioritizarea a fost realizată prin acordarea de note celor două elemente ale analizei: impactul asupra Grupului și relevanța pentru stakeholderi.

Pentru a determina importanța subiectelor referitoare la dezvoltarea durabilă, am folosit cercetări și analize de piață aplicate la nivelul consumatorilor noștri, al organizațiilor non-profit și al actorilor relevanți din sectorul privat și public.

Emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul de muncă, respectarea normelor de mediu și socio-economice, practicile corecte de muncă, sănătatea și siguranța clienților sau angajamentul comunității continuă să fie unele dintre principalele subiecte abordate de noi.

Fie că ne referim la subiecte precum biodiversitatea, deșeurile, aerul, gestionarea energiei și apei și drepturile omului, ne asigurăm că respectăm toate regulile și reglementările în vigoare, la cele mai înalte standarde și cele mai bune practici din industrie.